ProjectNyhetsvärderaren

Competence Areas at RISE ICT
Nyhetsvärderaren

In the current media landscape information about recent events is often spread through social media and other webpages on the internet. At the same time different actors use these platforms to spread their own agendas through fake news. The digital tool Nyhetsvärderaren supports young people’s critical thinking and evaluation of their own digital news feed.  Nyhetsvärderaren was the theme of Forskarfredags Massexperiment 2017 with nearly 12000 registered students and over 5 500 reviewed news items. 

Nyhetsvärderaren är ett verktyg för digital källkritik som utvecklas i samarbete mellan RISE Interactive, Vetenskap & Allmänhet och Uppsala Universitet. Projektet delfinansieras av Vinnova och Uppsala Universitet. Nyhetsvärderaren var en del av Forskarfredags Massexperiment 2017 där över 5 500 nyheter granskades av högstadie- och gymnasieelever.  En rapport över reslutatet av de inmatade nyheterna finns på https://v-a.se/2018/04/varapport2018_2/

Under 2018 genomförs ett nytt experiment med fokus på det svenska valet. Nyhetsvärderaren Valspecial bjuder in lärare och elever för att tillsammans  undersöka och kartlägga hur den digitala nyhetsfloden ser ut veckan närmast före valet 2018. För mer information och anmälan, se Nyhetsvärderarens hemsida

Bakgrund

I dagens medielandskap sprids information om aktuella händelser ofta genom sociala medier och andra internetsajter. Samtidigt använder olika aktörer dessa plattformar för att sprida sina egna agendor via fejkade nyheter. I denna miljö av snabba informationsflöden finns ett behov av nya verktyg och ett uppdaterat källkritiskt tänkande.

Projektet Nyhetsvärderaren handlar om att utveckla ett digitalt verktyg för källkritik och att kartlägga vilka nyheter som rör sig i våra digitala flöden med fokus på ungdomars och deras digitala kanaler.  

I projektets första del utvecklades en prototyp av Nyhetsvärderaren under 2017, delfinansierat av Vinnova.
Verktyget validerades därefter när tusentals högstadie- och gymnasieelever och deras lärare använder verktyget för att granska, kategorisera och lagra nyheter som en del i Forskarfredags årliga massexperiment som Vetenskap och Allmänhet koordinerar. 

I massexperimentet samarbetade forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa en första prototyp av ett digitalt verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

I det digitala verktyget samlade eleverna in, kategoriserade och granskade nyheter från sina egna digitala flöden på ett vetenskapligt sätt. Det var även en databas där de granskade nyheterna samlades och kategoriserades. 

Fortsatt utveckling

Mellan 2018 och 2020 forsätter utvecklingen av det digitala verktyget Nyhetsvärderaren, där fokus ligger på att öppna upp verktyget för fler grupper samt genom iterativa förbättra verktygets förmåga att stötta till bättre källkritik i digitala medier. Projektet delfinansieras av Vinnova.

Under 2018 genomförs ett till massexperiment med fokus på valveckan. I Nyhetsvärderaren Valspecial bjuds elever och lärare in för att samla och granska nyheter och undersöka hur den digitala nyhetsfloden ser ut veckan närmast före valet 2018. Läs mer om valspecialen och anmälan på Nyhetsvärderarens hemsida

External homepage: 
http://www.nyhetsvarderaren.se/