ProjectKunnig på nätet - om påverkan

Competence Areas at RISE ICT
Kunnig på nätet - om påverkan

I projektet “Kunnig på nätet - om påverkan” kommer samverkan att ske med lärare och elever kring temat internet och påverkan. Projektet utgår från en användarcentrerad designprocess där vi kommer att genomföra workshops med lärare och elever, vilket ska resultera i ett antal koncept för stärkt digital kompetens gällande denna utmaning. Projektet bidrar även till en ökad kunskap om ungas medieanvändande.
 
RISE Interactive utvecklar nya koncept och lösningar för att möta aktuella utmaningar, bland annat genom IKT-projekt där användarupplevelsen är i centrum. I detta projekt samarbetar RISE Interactive i Piteå med Centrum för Medier och IT i Piteå (CMiT) och skolor i Norrbotten.  Projektet finansieras av Sparbanken Nord - Framtidsbanken och RISE och löper under 2018. 
 

Elever deltar under hösten 2018.