ProjectÄr jag normal

Competence Areas at RISE ICT
Är jag normal

En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om de är normala i underlivet; kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om.

English summary below. 

Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget. Exempelvis har studier på utbildningsmaterial i medicinsk utbildning visat på en icke jämställd fördelning i hur kvinnor och män representeras och placeras i skadade eller starka avbildningar. Inom anatomiska utbildningsappar med interaktiv 3D har vi funnit fler exempel där mannen utgör det normerande underlaget för att visa människokroppen. I vissa fall finns inte en kvinnlig modell tillgänglig.

I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns i utbildningsappar, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktigt roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv vill vi utveckla en ny visualiseringslösning. Genom ett proof-of-concept för en öppen webbplattform av dynamisk 3D modell(er) över kvinnans kön (inre och yttre delar) ska vi utveckla och utvärdera en modell där de yttre delarnas variation i färg, form, storlek, etc. går att visualisera och anpassa. Vår lösning går i linje med flera av FN:s globala mål genom områdena: hälsa & välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

RISE Interactive tillsammans med Sibship (Louise Berg) och Petra Blom Andersson.

One of the most common questions women ask midwives and gynecologists is if their genitals are normal; the female genitalia varies widely in appearance, which both men and women have poor knowledge of. From a gender perspective, we want to develop a new visualization solution. A proof-of-concept for a open web platform with dynamic 3D models of the female genitalia. We want to develop and evaluate a model in which the variation in size, shape, apperarance, etc. of the outer and inner parts can be visualized and adapted. For more information in English, please contact Arianit Kurti.

In media