Image by Michael Stenmark and Texas Olsson from LOD - the Game
Agenda GAME

Spel är en gränsöverskridande kraft som främjar både innovation och deltagande och påverkar allt fler delar av vårt samhälle. Två uppenbara områden där detta sker är teknikutveckling och utveckling av nya affärsmodeller, men vi ser också hur spel allt tydligare påverkar samhällsutvecklingen ur ett bredare perspektiv genom förnyelseprocesser inom områden som t.ex. utbildning, deltagandeprocesser, regional utveckling samt utveckling av produkter, tjänster och processer i en mängd branscher.

Svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta på alla plattformar i en global bransch som enligt Gartner kommer att passera 100 miljarder dollar i omsättning under 2014. Sverige har både talanger och företag samt en tillväxt av nya företag vilket sammantaget ger potential att skapa ett spelkluster i världsklass. Vad vi däremot saknar är en långsiktig nationell och branschöverskridande strategi som systematiserar och stärker samverkan mellan spelindustrin och övriga aktörer i innovationssystemet. Eftersom spelbranschen bygger på lättrörliga människor med hög kompetens och kreativitet kan avsaknaden av en nationell strategi på sikt göra oss sårbara då det inte finns någon skog eller gruva som binder spelutvecklarna till en fysisk plats.

Nu tar vi första steget till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde genom projektet Agenda Game. Vi samlar aktörer från spelindustrin, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet med målsättningen att skapa en nationell forsknings- och innovationsagenda för att långsiktigt ta tillvara våra förutsättningar inom spelområdet och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.

Bakom Agenda GAME står RISE Interactive, formerly called Interactive Institute, (projektkoordinator), Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Dataspelsbranschen, Rovio Sweden, Combitech, Saab AB, Gothia Science Park, The Game Incubator, Sweden Game Arena, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Högskolan i Skövde, Visual Arena Lindholmen och Business Region Göteborg.

Projektet Agenda Game bedrivs inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Läs mer om strategiska forsknings- och innovationsagendor på VINNOVAs webbplats

Projektgrupp

 • Carl Heath (projektledare, processledning), RISE Interactive
 • Staffan Björk (processledning), docent, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet
 • Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen
 • Oskar Burman, General Manager, Rovio Sweden
 • Michael Stenmark, spelutvecklare, Adventure Box Sweden AB
 • Per M. Gustavsson, 1ste forskare, Combitech, Saab AB
 • Per-Arne Lundberg, verksamhetsansvarig, Gothia Science Park, The Game Incubator & Sweden Game Arena
 • Anders Ynnerman, professor vid Linköpings universitet, direktör på Visualiseringscenter C i Norrköping
 • Per Backlund, docent, forskare och lärare, Högskolan i Skövde, Interaction Lab
 • Andreas Göthberg, chef för Kluster & Branschutveckling, Business Region Göteborg, Visual Arena Lindholmen och Lindholmen Science Park
 • Peter Ljungstrand, forskare, RISE Interactive

Under projektperioden (1 februari - 1 oktober 2014) involveras ett ännu bredare spektra av aktörer genom branschöverskridande ämnesområdesworkshops.

Projektledare: Carl Heath

Intresserade aktörer

Agenda GAME spänner över flera branscher och ämnesområden, och samverkan har diskuterats med ett flertal aktörer. Följande aktörer ställer sig positiva till en satsning på spel som FoU&I-område genom Agenda GAME: 

 • Stina Almqvist, projektledare, Creative Nodes/Luleå Näringsliv
 • Markus Bohm, projektledare för Blockholm, Arkitektur- och designcentrum
 • Kerstin Cooley, VD, MOOR, Stockholm
 • Ola de Freitas, VD, Goo Technologies, Stockholm
 • Jörgen Hallström, Svensk Byggtjänst, projektledare för Minecraft-projekt Mina Kvarter
 • Patrik Hansson, VD, Corncrow Games, Sundsvall
 • Ola Jansson, Digital strateg, STARK Corporate Communication, Göteborg
 • Magnus Jonsson, VD, WeMeMove AB, Stockholm
 • Mattias Escudero Liljeqvist, projektledare, Kista Science City AB, Stockholm
 • Ulrika Liss-Daniels, VD, Svenska Mässan AB, Göteborg
 • Olle Lundahl, VD, Redgrim AB, Karlshamn
 • Jin Moen, VD, Movinto Fun, Åre
 • Per Myrén, Training Manager, Change Maker AB, Göteborg | FutureGames, Stockholm
 • Jim Runsten, Advokat/Partner, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm
 • Martin Rydmark, MD, Ph.D., Professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
 • Nima Sanandaji, Ph.D och samhällsdebattör, Stockholm
 • Mattias Svahn, forskare, Stockholm School of Economics Institute of Research (SIR)
 • Ann-Sofi Sydow, Utbildningsledare, The Game Assembly, Malmö
 • Staffan Truvé, CTO, Recorded Future, Göteborg | styrgruppsmedlem agendan IoT Sweden
 • Annika Waern, professor, Uppsala Universitet
 • Fredrik Wester, VD, Paradox | Vice President, Gamers Gate, Stockholm

kontakt

För mer information om Agenda:GAME kontakta Carl Heath, ch [at] tii.se

MER INFORMATION

Ladda ner PDF här!