The Energy AWARE Clock soon commercially available

8 September, 2010 - 15:43

 

Wouldn’t it be nice if you could keep track of your household electricity usage at the breakfast table without having to worry about kilowatt hours or difficult to read meters? This winter it can become a reality with the help of the Energy AWARE Clock. The clock is a research result from the Interactive Institute, which has created considerable interest worldwide and has been shown at exhibitions in Shanghai, Washington DC, Beijing, New York and London. The Interactive Institute has now contracted a licensee, Pike Solution AB, for the Energy AWARE Clock and hope for manufacturing and sale in the autumn.

More info in Swedish: 

Vore det inte skönt om du kunde hålla koll på hushållets energiförbrukning vid frukostbordet utan att behöva bekymra dig om kilowattimmar eller svårlästa mätare? Till vintern kan det bli verklighet med hjälp av Energy Aware Clock. Klockan är ett forskningsresultat från Interactive Institute som har skapat stort intresse världen över och visats på utställningar i bland annat Shanghai, Washington DC, Peking, New York och London. Interactive Institute har nu kontrakterat en licenstagare för Energy Aware Clock och hoppas på tillverkning och försäljning under hösten.Licenstagaren heter Niclas Luthman och driver Pike Solution AB, ett företag med säte i Degerfors. Inriktningen på verksamheten är att utveckla och marknadsföra innovativa och smarta lösningar på vardagliga problem för hem, arbetsplatser och företag. “Genom vår nya produkt som visualiserar tidigare dold information kommer vi att förändra människors sätt att förhålla sig till energianvändningen i hemmen såväl som på arbetet. Vårt koncept hjälper helt enkelt de personer och företag som vill minska sin energianvändning” säger företagets grundare Niclas Luthman.Christina Öhman är affärsutvecklare på Interactive Institute och har arbetat i över ett år med att göra klockan tillgänglig för konsumenter. ”Jag är väldigt glad över att kommersialiseringsarbetet har gett resultat. Förutsättningarna för Pike att lyckas är väldigt goda. Konsumenterna efterfrågar enkla, smarta och framförallt snygga lösningar”, säger Christina.Energy Aware Clock är ett av resultaten från Interactive Institutes forskarstudio i Eskilstuna, som är en del av institutets satsning inom design och hållbarhetsområdet. Energiklockan är en klocka som står i trådlös kontakt med en elmätare i proppskåpet. Varje sekund får den information om den aktuella förbrukningen i hemmet. Denna information omvandlas till en graf på klockans urtavla. Beroende på vilken vy man väljer visar varje uppritat vara på klockan elförbrukningen under en vecka/dygn/minut. Eftersom grafen ritas upp i lager kan man enkelt jämföra exempelvis detta dygns förbrukning med gårdagens. Klockan har testats av ett tiotal hushåll i samarbete med Bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC.För mer information, kontakta:Christina Öhman, affärsutvecklare, Interactive Institute, christina.ohman [at] tii.se, 070-226 22 33Niclas Luthman, VD Pike Solution AB, niclas [at] pikesolution.se, 0722-17 99 45