Sveriges Arkitekter: Design gör energin synlig

30 January, 2008 - 00:00

Sveriges Arkiteker, januari 2008.

Läs artikeln här. 

Gardiner som lagrar ljus, lampor som blommar när vi sparar energi
och sladdar som pulserar av ljus. På Interaktiva Institutet pågår
forskning kring hur energi kan användas som ett designmaterial.

Kan
design få oss att bli mer energimedvetna? Kan energi användas som
designmaterial? På Interaktiva Institutet i Stockholm har forskning
kring frågorna pågått sedan 2004. Först i forskningsprojektet Static
(2004-2005) där uppdraget var att uttrycka design för större
energimedvetenhet. Ett projekt som 2006 fortsatte i Aware, där hemmet
och tankar kring energi som förbrukas genom våra hushållsapparater
utvecklades. I januari 2008 startar projektet SWITCH! där skalan blir
större; grannskapet, stadsdelen och staden.

- Medan
projektet Static handlade om interaktiva produkter som gav direkt
feedback till användaren handlade Aware mer om livsstilsprodukter för
det moderna hemmet, berättar Sara Backlund, anställd på Interaktiva
Institutet sedan 2002.

Båda projekten har fått fram allt från konceptuella tankar till konkreta produkter, vissa som vidareutvecklas för produktion.

-
Gemensamt för alla projekt är att visa och kommunicera tankar om hur vi
använder energi och hur vi kan styra förbrukningen med vårt beteende,
säger Sara Backlund.

Forskningsprojekten undersöker hur
design kan göra den energi vi använder i vårt vardagsliv synlig och
möjlig att uppfatta med olika sinnen. Design ska också kunna uppmuntra
oss att reflektera över hur vi använder energi vid olika tidpunkter.

Under
projektet Static utvecklades ett badrumskakel där mönstret bleknar av
varmvatten. Ju längre dusch man tar, desto otydligare blir mönstret. I
ett annat förslag framkallade solljuset långsamt väggens tapetmönster
så att det blev synligt. Free Energy var en energistation som placeras
ut i offentlig miljö. Genom att veva igång den ackumuleras energi som
kan ladda till exempel en mobiltelefon. Direkt kroppsarbete ger den
energi vi behöver.

Under projektet Aware sattes vardagen
och den energi vi använder dagligen i fokus för forskningen och de
produkter som togs fram. En energiklocka visar den totala
energikonsumtionen för ett hushåll eller för enskilda produkter. En
glaskrona använder estetiken i lågenergilampor och kombinerar design
hos en klassisk glaskrona med moderna material och energieffektiva
lågenergilampor.

I all forskning på Interaktiva
Institutet sätts forskargrupperna samman med bred kompetens. Här
samarbetar industridesigners med filosofer, textilformgivare, etnologer
och konstnärer.

- Vi har en lång brainstormprocess där
besynnerliga idéer kan komma fram som sedan utvecklas i olika
projektgrupper, berättar Sara Backlund.

Forskningen
handlar om att översätta tankar och teorier till en konkret produkt, en
fysisk manifestation av en idé. Men målet är inte att ta fram produkter
för massproduktion utan snarare att sprida idéer och inspiration.

- Vi kan efter några år börja se hur företag genom mässor och utställningar plockar upp idéer och vidareutvecklar dem.

En
energigardin, som kan lagra solenergi under dagen för att sedan ge
ifrån sig energin som ljus under kvällen, är ett exempel på en produkt
som Sara Backlund har sett varianter på i efterhand och som många
arkitekter intresserat sig för.

Ibland utvecklar en
projektgrupp sin egen produkt och startar bolag för att lansera den.
Nyligen blev produkten Power Aware Cord patenterad. Det är en sladd som
lyser starkare ju fler produkter som kopplas till den och ju mer energi
som används. En direkt feedback på hur mycket energi som förbrukas för
tillfället. Än så länge produceras den bara på beställning och i en
liten serie under 2008.

I januari 2008 utvidgas
forskningen genom projektet SWITCH och området är nu större. Då
diskuteras hur produktdesign kan kommunicera energianvändning i större
skala, i kvarteret, i stadsdelen och i staden. Också här hoppas man på
en bred mix av forskare och vill gärna få med praktiserande arkitekter
i projektet.

- Vi vet ännu inte vilka som kommer att delta. Och vi har ingen aning om vilka projekt som kan komma fram i SWITCH!

Läs artikeln här.