Pressmeddelande från NCC: Energiklocka i köket gör det lättare att spara hushållsel

4 December, 2009 - 10:14

2009-12-04NCC Boende har testat
en annorlunda elmätare i form av en väggklocka hos hushåll i Ursvik i
Stockholm. Urtavlan visar hur elen används i realtid. Alla i studien
blev medvetna hur de använder el och vidtog åtgärder. Flera ändrade
sitt beteende och minskade elförbrukning med 10 procent med klockans
hjälp. NCC undersöker nu möjligheten att ge nya husköpare denna typ av
verktyg som ett stöd för att lättare miljöanpassa sitt hus.

Under tre månader satt ”Energy Aware Clock” från Interactive Institute
uppe i köket hos tio familjer i NCC:s nya område i Ursvik.
Energiklockan visar elförbrukningen i realtid och även i flera
tidsperioder och olika vyer. Syftet med studien var att se om klockan
kunde påverka attityd, kunskap, beteende och användningen av
hushållsel. – NCC bygger energieffektiva hus och vi vill
verka för att energianvändningen också minskar under husets driftskede
då den största miljöbelastningen sker. Människans beteende spelar stor
roll för energiförbrukningen, så det är glädjande att klockan ökar
kunskapen och medvetenheten om elanvändningen, säger Jonny Hellman,
miljöchef, NCC Housing. – Klockan har definitivt lyckats göra
elanvändningen synligare. De boende säger att klockan genom sin blotta
närvaro på köksväggen och genom sin synliga återkoppling gjort att de
påminns om elanvändningen och att släcka och stänga av saker som inte
behöver stå på, säger Christina Öhman, strategisk utvecklare på
Interactive Institute. Energiklockan har visat vilken
utrustning som drar mycket el, vad som ökar konsumtionen och hur de
boende kan påverka den. Alla har på något sätt börjat agera annorlunda
när elanvändningen syns i bild, till exempel slutat torktumla, tvätta
fyllda maskiner, släcka lampor i tomma rum eller stänga av
digitalboxens stand-by läge på natten. Det kvantitativa
underlaget är begränsat men tyder på att användningen av hushållsel
minskade med 10 procent. Därmed kan varje hushåll minska sin
klimatbelastning med 100 kilo koldioxid per år. – NCC:s
ambition är att erbjuda denna typ av produkter i våra bostäder i
framtiden som en del i våra kunderbjudanden. Vi tror att det är ett
mervärde för kunden. Vi kommer även att utveckla en Boskola och ge en
introduktion i Green Living för att hjälpa våra kunder med kunskap om
hur huset används mer miljöanpassat, säger Erik Wikander, marknadschef,
NCC Boende. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonny Hellman, miljöchef, NCC Housing, tfn tfn 08-585 515 42 Erik Wikander, marknadschef, NCC Boende, tfn 08-585 515 41 Christina Öhman, strategisk utvecklare, Interactive Institute, tfn 070-22 62 233

Länk till NCC:s pressmeddelande:  Energiklocka i köket gör det lättare att spara hushållsel