Örat är vägen till nya upplevelser

28 May, 2007 - 15:58

Dagens Industri - 2007-05-28

Ett datorspel utan grafik eller ett där skärmen är överflödig, kan det verkligen fungera?Ja, genom att använda ljud och musik går det att skapa helt nya upplevelser. Det är budskapet från Sonic Studio i Piteå.

På Interactive Institute Sonic Studio i Piteå bedrivs tillämpad it-forskning med inriktning på ljud och musik.

- Ljud och musik har hamnat på efterkälken och ljudets potential att berätta mer om miljöer, händelser och känslor utnyttjas inte. Det skulle kunna användas mycket mer, anser Katarina Delsing, studio director på Sonic Studio, och ger som exempel filmklassikern Hajen.

I filmen hör åskådarna hajen innan den syns i bild. Ljudet bidrar minst lika mycket till upplevelsen som bilderna, men lämnar större frihet åt publikens egen fantasi vilket ger en större upplevelse. Datorspelet baserat på ljud är bara en av flera applikationer som Sonic Studio arbetat fram.

Digital klättring

Det fysiska datorspelet DigiWall är en produkt som sedan 2006 fått ett eget bolag, Digiwall Technology AB. DigiWall är ett stort interaktivt datorspel i form av en 2,5 meter hög och 6 meter bred klättervägg med inbyggd elektronik i klättergreppen som känner av beröring och kan lysa upp greppen på väggen.

DigiWall har uppmärksammats internationellt och visas på flera framtidsmässor, senast på WIRED NextFest i New York. Potentiella kunder är gallerior, hotell, experimenthus för barn och vuxna, flygplatser och större företag.