Ny doktorsavhandling i interaktionsdesign

16 March, 2017 - 16:12

Tillit till designerns subjektiva roll kan lyfta användarupplevelser

Ny, unik metod – Aesthetic Engagement -  framme för interaktionsdesign med fokus på hur människor i samspel engagerar sig -  i kropp, känsla och intellekt - i sin omvärld. Metoden ger kunskap till designers att se egen subjektiv roll och med stöd av digital teknik skapa bättre användarupplevelser utifrån allas önskan att vara individer. Det visar en färsk doktorsavhandling från RISE Interactive.

Nyligen lade Jeroen Peeters, Seniorforskare vid Rise Interactive, fram och försvarade sin doktorsavhandling, Perpetual Perspectives – On Designing for Aesthetic Engagement, i Umeå. Opponent var assoc professor John Zimmermann, Carnegie Mellon University och betygskommittén bestod av professorer Mikael Wiberg och Lars-Erik Janlert - båda Umeå Universitet, och assoc professor Anna Vallgårda, IT University of Copenhagen.

Doktorsavhandlingen ger djupare insikter i en metod som stärker en designer att ha tillit i sin egen subjektiva roll i den miljö den ska designa och med ansvar producera fortsatt kunskap.  Avhandlingen erbjuder också en designer kunskap om en unik metod, Aesthetic Engagement, för att samspela med och förstå människor i deras engagemang och interaktion.

– With this work I aim to contribute to the domain of design by opening up ways in which interactions may be designed to be meaningful, respectful and open towards individuals. Within the domain of design research, I aim to contribute a perspective on how design as a way of knowing, can leverage an empowered and responsible stance of the designer's subjective point of view, säger Jeroen Peeters, PhD och Seniorforskare vid RISE Interactive i Umeå.

Ta del av doktorsavhandlingen i häri Diva. Notera på eng.

Ladda ned avhandlingen här. Notera på eng.

 

Kontaktpersoner:

Jeroen Peeters, Seniorforskare, RISE Interactive i Umeå.  jeroen.peeters [at] ri.se (E-post.) Tfn +46 70 298 56 30.

Ambra Trotto, Studioföreståndare,  RISE Interactive i Umeå.  ambra.trotto [at] ri.se (E-post.)  Tfn +46 72 527 90 91