New iPhone app guides visitors to sculptures in Arvika

20 June, 2012 - 10:41

The Interactive Institute has in collaboration with Arvika Tourist Information Centre released an app for Iphone. The app informs about and guides to a number of the sculptures that are placed in public places in the city. Sculptors and artists are presented with images, texts and a recorded narrator.

The app is called "SkulpTuren" and can be downloaded from iTunes: http://itunes.apple.com/se/app/skulpturen/id535486369?mt=8

(Swedish) Interactive Institute har i samarbete med Arvika Turistbyrå släppt en app för iPhone. Appen guidar till och informerar om ett antal av de skulpturer som finns utplacerade på allmänna platser i staden. Skulpturer och konstnärer presenteras med bilder, texter och inspelad berättare.

På torget i Arvika finns en skulptur som föreställer en figur som ligger utsträckt och verkar betrakta torget och människorna där. Har man appen SkulpTuren igång på sin iPhone kan man peka telefonen mot skulpturen och få reda på att detta är Fågelmannen av Liss Eriksson. Användaren kan läsa texter om Fågelmannen och om Liss Eriksson och användaren kan höra Jan-Ove Ekstedt berätta om konstverket och konstnären bakom.

“Många människor bär idag omkring på teknik som ger fantastiska möjligheter till upplevelser, information och lärande baserat på var man befinner sig. Många s.k. smartphones innehåller all teknik nödvändig för att ta reda på var användaren befinner sig och i vilken riktning hon pekar sin telefon, visa texter och högupplösta bilder på skärmen samt spela upp ljud”, säger Mats Liljedahl som varit med och utvecklat appen.

Arvikas nya skulptur-app bjuder på en föreslagen promenad mellan skulpturerna och på flera olika sätt att få hjälp att hitta till skulpturerna. Varje skulptur visas på en egen karta. Appen anger avstånd till en skulpturen från användarens nuvarande plats och riktningen till skulpturen beroende på hur användaren pekar sin telefon.

“Det här blir ett mycket spännande komplement till den traditionella broschyr vi har som också presenterar skulpturerna” säger Eva Aasum, turistchef i Arvika. Tanken är att appen SkulpTuren ska fungera som exempel på hur den allra senaste tekniken kan användas inom turismnäringen för att presentera och göra platser tillgängliga på nya sätt och för nya grupper. Interactive Institute har under flera år utforskat de möjligheter som den nya tekniken ger att skapa upplevelser kring, informera om och marknadsföra platser. iPhone-appen SkulpTuren är det första allmänt tillgängliga resultatet av detta arbete.

Appen SkulpTuren kan laddas ner från följande adress: http://itunes.apple.com/se/app/skulpturen/id535486369?mt=8

Kontakt:

Mats Liljedahl, utvecklare, Interactive Institute, e-post: mats [at] tii.se, tel: 070 – 540 58 88 Eva Aasum, turistchef, Arvika Turistbyrå, e-post: eva.aasum [at] arvika.se, tel: 0570 – 817 91