​Konstverk skapar virtuella lager i det offentliga rummet

6 September, 2016 - 10:46

Marika Hedemyr är en svensk konstnär som kombinerar koreografi och filosofi för att skapa performativ konst i samband med offentliga platser. Hennes konstnärskap är utmanande eftersom det pushar gränserna för hur teknik kan användas för konstnärliga uttryck i en specifik kontext.

Verket Next to you, at Korsvägen omfattar en platsspecifik undersökning av våra relationer och samexistens i det offentliga rummet. Tillsammans med Interactive Institute har man utvecklat en hybrid-app som guidar användaren till nya upplevelser genom att applicera virtuella lager på platsen och aktiviteterna runtomkring.

Jacob Michelsen, VR-expert på Interactive Institute i Göteborg, har skapat den tekniska plattformen för upplevelsen, som kombinerar platsspecifika ljud, video och datorgenererade animationer, som överlagras på den ordinarie upplevelse av verkligheten.

Interactive Institute är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut och deltar i projektet för att generera frågeställningar och kunskap om hur ny teknik kan kombineras med andra material med målet att skapa nya former av upplevelser och uttryck.

Peter Ljungstrand är med och leder projektet, och är föreståndare för Interactive Institutes forskningsstudio i Göteborg

– Vi vill kombinera kunskap från ett flertal domäner och praktiker för att utforska dessa genom experiment och medskapande-metoder. Syftet är att generera nya insikter och konkreta verk som visar vilka möjligheter som öppnad upp i ett sådant här projekt.

– Vi vill exempelvis utforska hur det går till att skapa starka personliga upplevelser – medierat av ny teknik - som tangerar performance-upplevelser. Vi vill se hur det går att göra dessa upplevelser skalbara över tid och rum genom en kombination av ny teknik och nytänkade konstnärsskap, avslutar Peter Ljungstrand.