Interaktiva installationer på Tekniska museet

3 September, 2015 - 12:05

En museiupplevelse behöver inte betyda att man bara får titta på saker. Till den nya interaktiva utställningen MegaMind vid Tekniska museet har Interactive Institute Swedish ICT, genom sin studio vid Visualiseringscenter C i Norrköping, varit med och byggt två installationer; Idégeneratorn och Dansa med synapser. Utställningen handlar om hjärnans kreativitet, och var alla goda idéer kommer ifrån. Det är den största satsningen Tekniska museet någonsin gjort.

En idé kan skapa förändring, och flera kan förbättra världen. Olika idéer kan befrukta varandra och växa samman till något större än ursprunget. Alla har idéer, det vill installationen Idégeneratorn ta fasta på, och visualisera för både barn och vuxna.

Genom att svara på frågor om en framtida utmaning, växer en fröboll fram på en virtuell blomma på den sfäriska skärmen i utställningen. För att plantera sin idé, blåser besökaren i en mikrofon, och fröna singlar iväg över det virtuella landskapet.

Efter en stund hittar ett frö en plats att växa på, och den inordnar sig bland de andra idéerna som tillsammans bildar en fantasifull äng som sparas för framtiden.

En databas med alla idéer skapas i samband med utställningen. Det möjliggör underlag för framtida forskning. Datan kan också användas för lärare och andra besökare som vill fördjupa sig i olika teman.

– Syftet är att du som besökare blir inspirerad i utställningen och får egna idéer som man vill uttrycka och lämna efter sig, säger Christina Öhman, projektledare på Interactive Institute Swedish ICT.

Den andra installationen som Interactive Institute Swedish ICT varit med och utvecklat heter Dansa med synapser. På golvet projiceras rörliga nervtrådar i olika färger som väcker besökarens nyfikenhet. Nervtrådarna letar efter en person att följa, och då kontakt är etablerad kan besökaren styra sin nervvtråd med fötterna. När två personer i rummet, med var sin nervtråd möts, skapas en synaps och kopplingen förmedlas med rörelse, ljud och ljus.

– Tanken är att genom en lekfull, organisk och föränderlig upplevelse förmedla en illustration om hur processen kan se ut i hjärnan när idéer uppstår, berättar Christina Öhman.

Att arbeta tillsammans med Tekniska museet har varit väldigt givande , något som Anders Ynnerman, direktör för Visualiseringscenter C och initiativtagare till samarbetet med Tekniska museet håller med om.

– Att vi nu har dessa två installationer på plats visar att konsortiet besitter en väldigt hög kompetens inom många områden och är en unik samarbetspartner gentemot andra museer och science center säger Anders Ynnerman.

På MegaMind, som öppnar den 6 september, kan besökarna utforska installationer som tränar hjärnan att bli mer kreativ. Besökarna kommer kunna utföra saker som verkar omöjliga, exempelvis måla med ögonen, bygga virtuella skulpturer och skapa musik med tankekraft.

Idégeneratorn och Dansa med synapser har producerats inom ramen för ett samarbete mellan Visualiseringscenter C i Norrköping och Tekniska museet. Projektet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Sammanlagt har 12 personer främst med design och utvecklarkompetens från Interactive Institute Swedish ICT medverkat i arbetet från idé till implementering.

Foto: Anna Gerdén