Interactive Institute ljudforskar åt Scania

8 November, 2007 - 12:53

I samarbete med Scania har Interactive Institute, Sonic Studio vid Acusticum i Piteå, startat ett forskningsprojekt om ljuddesign i lastbilar. Hur kan ljud användas för att förbättra informationsöverföring och minska den visuella belastningen på föraren? Detta kommer doktoranden Johan Fagerlönn att undersöka i projektet som startades i september och kommer att pågå i två och ett halvt år.

Bilkörning baseras mycket på visuella intryck och visuell information. Man har under senare tid uppmärksammat att förare riskerar att överbelastas visuellt eller distraheras av de nya typer av informationssystem som finns i fordon. Detta ökar risken för olyckor och incidenter och det är speciellt tydligt att föraren i stressade situationer kan missa viktig information och tappa koncentrationen på vägen. Det här är ett uppmärksammat problem i fordonsindustrin då fler funktioner och utrustning ständigt introduceras i bilarna. Synen dominerar vid bilkörning, men det finns även andra kanaler för informationshämtande som exempelvis hörseln. Hörseln har ofta betydelse för att bedöma olika funktioner i fordonet, men intelligent designade ljud kan även användas för informationsöverföring och på så vis minska den visuella belastningen och distraktionen av föraren.

Doktoranden Johan Fagerlönn och några kollegor från Interactive Institute, Sonic Studio i Piteå kommer att, i samarbete med professor Håkan Alm, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet och Scania, undersöka hur ljud kan användas för att minska distraktion och visuell belastning på föraren. – Det handlar konkret om att identifiera ett antal problemområden i förarmiljön där ljud är ett intressant alternativ till andra sätt att förmedla information, säger Katarina Delsing, studioföreståndare på Sonic Studio.Vidare handlar det om att utforma och testa intelligent designade ljud och hur de kan användas för informationsöverföring i lastbilshytten. Projektet kommer att pågå i två och ett halvt år och startades i september 2007.