Interactive Institute granted funding for challenge-driven innovation

28 June, 2012 - 07:55

Together with a number of partners, the Interactive Institute participates in two of the 30 projects that have been granted funding from VINNOVAs challenge-driven innovation program.

(Swedish) Interactive Institute deltar tillsammans med ett flertal partners i två av de totalt 30 projekt som beviljats finansiering från VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. De två projekten är ”Smart City SRS” som leds av Stockholm Stad samt "Plattformsstrategi för svensk processindustri" som leds av ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Projektet “Smart City SRS” har en total budget på 20 miljoner, varav 10 miljoner kronor beviljats av VINNOVA. Projektet är ett samarbete mellan stad, näringsliv, och akademi som ska utveckla en interaktiv informationsplattform i syfte att skapa en dynamisk uppföljning av den nya miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. För att kunna åstadkomma verkliga beteendeförändringar och medvetandegöra individer i stadsdelen leder Interactive Institute utvecklingen av de innovativa visualiseringslösningarna. I projektkonsortiet ingår Stockholm stad, IBM, KTH, Fortum, Ericsson, Interactive Institute, Viktoria Institute, Stockholms universitet, JM, HSB, NCC, Byggvesta, Envac,  Stockholm Vatten och HS2020 – Sjöstadsföreningen.

Projektet "Plattformsstrategi för svensk processindustri" har en total budget på 14,5 miljoner, varav drygt 7 miljoner beviljats av VINNOVA. Projektet syftar till att skapa en IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer samt bidra till att tempot och nyttjandet av nya innovationer inom svensk och internationell processindustri ökar. I projektkonsortiet ingår ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, Boliden Minerals, SCA Packaging Obbola Aktiebolag, Norrmejerier och LKAB, samt ABB, Ericsson Research, Komatsu Forest, Eurocon Analyzer, BnearIT, Optimation, T3, Försäkringsfabriken, Logistikgruppen, ELSYS, Fält Communications, Interactive Institute och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

I programmet Utmaningsdriven innovation stöttar VINNOVA forskningsprojekt som verkar för hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna för näringsliv och samhälle. Samhällsutmaningarna i sig är en drivkraft för innovationer, högkvalitativ forskning, affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT som deltar i totalt 9 av 30 beviljade projekt och är huvudman för 5 av dessa.