I forskningens framkant: IT-design som spar energi

19 June, 2007 - 09:31

Kista Science City 2007-07-14

Tänk dig en el-sladd som kan visa hur
mycket ström som passerar genom den när du knäpper på en lampa?!
Sladden finns på Interactive Institute i Kista Science City och är ett
av resultaten av ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten
med målet att öka vår energimedvetenhet.