Hur trovärdiga är ungdomars nyhetsflöden?

16 May, 2017 - 08:30

Så lyder den aktuella forskningsfrågan som skolungdomar tillsammans med forskare ska försöka besvara i ForskarFredags massexperiment, Nyhetsvärderaren. Med hjälp av ett digitalt verktyg ska elever lära sig kritisk nyhetsläsning på internet.

I dagens digitala medier strömmar nyheter och information snabbt vilket kräver ett helt nytt kritiskt tänkande. I projektet Nyhetsvärderaren designar och utvecklar RISE Interactive ett digitalt verktyg som syftar till att hjälpa unga människor att bli bättre på att nyhetsvärdera på internet. Projektet är i samråd mellan RISE Interactive, Thomas Nygren, Forskare vid Uppsala Universitet och Fredrik Brounéus från organisationen Vetenskap och Allmänhet

- Informationen som vi samlar in kommer från eleverna själva. När de har lagt upp en nyhet i verktyget följer ett antal frågor och handledning som gör att eleverna får öva på sin källkritik. På så vis utbildar och skapar verktyget kritisk nyhetsläsning, säger Ellen Franzén, Designer på RISE Interactive.

Nyhetsvärderaren kommer även främja forskning kring vilka mekanismer som styr nyhetsvärdering. Genom att samla data och information kan verktyget föra statistik och hjälpa forskare att kartlägga nyhetsflödena hos unga. Statistiken kan även användas till undervisning- och utbildningssyfte.

- Designen kring hur vi formulerar verktygets frågor och vilken handledning eleverna får på vägen är centralt för att statistiken ska bli så strukturerad och exakt som möjligt, säger Martin Törnros, Forskare, Designer och Utvecklare på RISE Interactive.

- Vad är det för nyheter unga läser och tar del av? vilka plattformar används? Finns det skillnader geografiskt, mellan tjejer och killar eller andra grupperingar?. Med hjälp av verktyget kan man gräva lite djupare i denna typ av frågor för att se olika mönster och problematik i ungas nyhetsflöden, avslutar Martin Törnros.

I september går startskottet för Forskarfredags massexperiment där forskare, med hjälp av Nyhetsvärderaren, kommer att undersöka hur elever själva värderar trovärdigheten i sina egna flöden. Massexperimentet ordnas varje år som ett led i EU-initiativet Forskarfredag och samordnas av organisationen Vetenskap och Allmänhet.

 

Mer information och anmälan till ForskarFredag.

 

Kontaktpersoner RISE Interactive:

Ellen Franzén
ellen.franzen [at] ri.se
+46 73 669 87 90

Martin Törnros
martin.tornros [at] ri.se
+46 702 80 00 54