Forskning ska utröna hur ljud kan minska olyckor

5 December, 2007 - 10:23

Entrepenad, 20071204

Läs hela artikeln här.

"Distraherade förare är en vanlig orsak till trafikolyckor. Hur kan ljud användas för att förbättra överföringen av information och minska den visuella belastningen för lastbilsföraren? Detta kommer doktoranden Johan Fagerlönn att undersöka.

Interactive Institute, Sonic Studio vid Acusticum i Piteå driver forskningsprojektet om ljuddesign i lastbilar, i samarbete med Scania. Projektet startades i september i år och kommer att pågå i två och ett halvt år.

– Distraktioner är en uppmärksammad faktor i olyckor. Därför vill vi se över alternativa metoder som kan bidra till att minska olyckorna, säger Johan Fagerlönn. Hur stor del av olyckor som beror på distraktion är forskarna inte överens om. Det finns ett spann på mellan 10-80 procent. Den stora differensen beror delvis på att forskarna inte är riktigt ense om vad som ska räknas som distraktion. – Om man med distraktion menar att förarens uppmärksamhet riktas mot något annat än körningen blir procentsatsen hög, säger Johan Fagerlönn. – Oavsett hur det ligger till är det ett stort problem att förare blir distraherade därför att man inte tittar på vägen. Det är viktigt att förmedla information som belastar föraren så lite som möjligt. Här kan ljud vara ett sätt, säger Johan Fagerlönn."