Design Research Journal: Teori i praktiken och det nödvändiga brobyggandet

7 January, 2013 - 09:57

Fler och fler designforskare disputerar, den samlade kunskapen växer. Men hur och till vem sprids deras forskningsresultat? Ansvaret för att teori och praktik möts är delat; forskarsamhället måste göra forskningen begriplig och näringslivet lyssna. Fler forum för naturliga möten behövs, liksom en ökad kunskap om vad design är i grunden.

Ett synnerligen fruktbart resultat kan Anna Sirkka på Interactive Institute i Piteå berätta om. Genom strukturfondsprojektet LJUDIT kom hon och hennes kollegor i kontakt med pappersbruket Smurfit Kappa i samma stad. Där hade man länge haft problem med hanteringen av diverse larm i kontrollrummet, något som kunde leda till en rad oönskade konsekvenser.

– Ibland kunde ett arbetslag till och med missa ett larm eftersom tidigare lag sänkt volymen för att slippa ljudet. Vår uppgift var bland annat att ta fram nya typer av ljud som både informerar om och vägleder till larmande driftavsnitt. Ljud som också förmedlade larmets prioritetsnivå och accepterades, kanske rent av gillades av operatörerna, säger hon och menar att resultatet fått ett mycket positivt mottagande.

 

Läs hela artikeln: http://www.svid.se/sv/Forskning/Design-Research-Journal/Las-och-ladda-ne...