RISE Interactive deltar på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen ett årligen återkommande populärvetenskapligt evenemang. Festivalen kommunicerar vetenskap på ett lättillgängligt och kreativt sätt och skapar mötesplatser för skola, allmänhet, forskarsamhället och näringslivet. Evenemanget är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och Sveriges enda i sitt slag. Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen.

Ur programmet deltar vi på följande teman och dagar:

11/5 kl 12:30 - 13:30, Performativ digital konst i det offentliga rummet: 
Vad kan offentlig konst vara idag? Vi lägger ett digitalt raster på en offentlig plats och skapar ett verk som upplevs via en mobiltelefon som känner av var du rör dig, hur du håller den, och leder dig genom en konstnärlig upplevelse. Vad ny teknik kan betyda för nya konstnärliga uttryck?
Medverkande: Peter Ljungstrand, Forskare och Jacob Michelsen, Forskare från RISE Interactive samt Marika Hedemyr, Konstnär.
Plats: Bältespännarparken, Lilla Festivaltältet, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen
Länkar: http://www.marikahedemyr.com/next-to-you-korsvagen

12/5 kl 20.30-21.30, Framtidens nyhetsmedier: 
Sättet som nyheter skapas och konsumeras, hur vi får information om och diskuterar vad som händer i världen förändras. Begrepp som näthat, filterbubblor, desinformation och falska nyheter förekommer flitigt. Vi spanar mot framtidens sätt att skapa, konsumera, dela och värdera nyheter och medier.
Medverkande: Magnus Eriksson och Martin Törnros, Forskare från RISE Interactive
Plats: Bältespännarparken, Festivaltältet, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen

13/5 kl 17:30 - 18:30, Hästar och teknik:
Kan en digital ridinstruktör vara bättre än en mänsklig? Hur kan ett hinder byggas bara med hjälp av restprodukter? Varför ska en skanna en häst och sen printa ut den? Denna föreläsning handlar om hur hästar och digital teknik kan bli ett vinnande koncept i framtiden.
Medverkande: Anya Ernest, Forskare & Designer från RISE Interactive
Plats: Bältespännarparken, Lilla Festivaltältet, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen

14/5 kl 14:00 - 15:00, Mens och teknik:
Om kvinnor hade bättre kunskap om sin månadscykel hade de kunnat samla kraft och kunskap i vågdalarna och sen surfa på de högsta vågorna - oavsett om det är i relation till träning, jobb eller relationer. Vi vill nyttja månadscykeln och det faktum att vi inte är likadana alla dagar, och gilla det!
Medverkande: Anya Ernest, Forskare & Designer och Fredrik Bergstrand, Forskare från RISE Interactive
Plats: Bältespännarparken, Lilla Festivaltältet, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen
Länkar: https://www.tii.se/projects/period-booster-menstoppa

14/5 kl 12:30 - 13:30, Besök museet på distans med en robot: 
Livskvalitet består av många delar, som god hälsa, ett rikt socialt liv, men också kultur. För äldre i glesbygd kan tillgång till kultur vara begränsad. Vi visar hur man kan besöka ett museum på distans, via en fjärrstyrd robot där distansbesökaren tar en aktiv roll i upplevelsen.
Medverkande: Peter Ljungstrand, Forskare och Magnus Eriksson, Forskare från RISE Interactive samt Linnéa Axelsson, Konstpedagog på Nordiska Akvarellmuseet.
Plats: Bältespännarparken, Lilla Festivaltältet, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen
Länkar: http://www.akvarellmuseet.org/

18/5 kl 08.00-17.00, Digitalisering på schemat - heldagskonferens för pedagoger
Har du som pedagog svårt att få grepp om hur du ska arbeta med digitaliseringen i skolan? Tycker du att det är utmanande att komma igång och engagera dina elever? Under denna heldag kommer digitaliseringen i skolan verksa som huvudämne. Digital kompetens och programmering kommer sannolikt att bakas in i grundskolans befintliga ämnen. Digitaliseringen handlar i mångt och mycket om att ge barn och unga ett grundläggande tänk som underlättar kunskapsinhämtning – både i skolan och i livet i stort – och som gör dem till digitalt kompetenta medborgare.
Medverkande: Carl Heath
Plats: Utbildningsvetenskapliga fakulteten (Pedagogen) på Göteborgs universitet
Länkar: http://vetenskapsfestivalen.se/for-skola/lararkonferens/

 

Internationalla Vetenskapsfestivalen Göteborg är en av initiativtagarna till European Science Events Association, EUSEA. Det är ett av EU finansierat nätverk för populärvetenskapliga evenemang och har fler än 100 medlemsorganisationer. Tanken är att göra samarbetet inom det vetenskapliga området tydligare och öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Läs mer om EUSEA.

Date/time: 
Wednesday, May 10, 2017 to Thursday, May 18, 2017
Add to Calendar
Location: 
Vetenskapsfestivalen Göteborg
Sweden
SE
Link to event: 
Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg