RISE Interactive deltar i symposium vid Lunds universitet

Den 24 april deltar RISE Interactive's VD, Anette Novak, i symposium vid Lunds universitet om det digitaliserade samhället. Denna två-dagars symposium kommer att belysa och diskutera olika aspekter av digitaliseringen, som ibland kan ske i konflikt i interaktionen mellan teknik, lagstiftning, affärsmodeller, normer, kulturer och digitala metoder. Denna två-dagars symposium kommer att belysa och diskutera olika aspekter av detta samspel med forskare och beslutsfattare. 

De två dagarna är uppbyggda av fyra teman:

Juridiska och politiska förändringar i det digitala samhället
Digital kommunikation och media
Lokala erfarenheter, Global Utmaning
Digital teknik - himlen är gränsen?

 

För mer information och registrering.

Date/time: 
Monday, April 24, 2017
Add to Calendar
Location: 
Lund Universitet Lund
Sweden
SE
Link to event: 
The Digital Society Symposium and registration