Kulturlivet har funktionshinder - inte människorna

Beskrivning av samhällsfrågan

Så gör du dina användare till medskapare. Hur kan man skapa tillgängligare kulturverksamheter genom jobba tillsammans med besökarna?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Kulturen ska vara till för alla. Därför ska de också vara tillgängliga för alla. Men många museer dras med otillgängligheter av olika slag. Detta vill vi ändra på. Projektet Funktek är ett projekt som fokuserar på att alla ska kunna ta del av och uppleva museer. Därför anställer vi personer med olika normbrytande funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten. Så att framtidens museer kan bli mer tillgängliga för fler människor. Under seminariet får en ta del av hur deltagarcentrerade processer och metoder kan användas för att skapa utställningar, miljöer och verksamhet som gör detta möjligt. Hur gör man för att inkludera besökare, användare och deltagare i utvecklingsprocesser? Hur skapas en lärande organisation? FunkTek är ett samarbete mellan Götebors stadsmuseum, Utopia, Interaktiva Institutet, Mistra Urban Futures/Changemaker och Riksutställningar. Projektet finansieras av Arvsfonden.

 

Date/time: 
Friday, July 8, 2016, 13:30 to 14:30
Location: 
Västsvenska Arenan
Strandvägen
Visby
Sweden
SE