Interactive Institute i Almedalen

ENERGIANVÄNDARE 2.0 – HUR LÅNGT KAN VI KOMMA MED ENERGIEFFEKTIVISERING I HEM OCH STAD?

Energifrågan är avgörande för klimatet och människans framtid. Hur långt räcker ny teknik för energianvändning för att lösa problemen? Hur hanterar vi avvägningen mellan ett hållbart energisystem och en fortsatt konsumtion?

Medverkande: Eva Krutmeijer (moderator), Carin Torstensson - Interactive Institute Swedish ICT, Ulrika Francke - Tyréns, Tomas Kåberger - Chalmers.

När: 2 juli, kl. 8.30-9.45
Var: Trädgården, Kinbergs plats 3
Arrangör: RISE

VÄLKOMMEN PÅ SEMINARIUM: FRÅN SMARTA TILL HÅLLBARA STÄDER

Information- och kommunikationsteknik har stor potential att bidra till hållbar stadsutveckling. Detta är sant för hållbarhet från flera olika perspektiv: miljö, klimat, ekonomisk och social. IT i stadsmiljö paketeras och kommuniceras gärna som smarta städer, men vad är egentligen smart IT i det här sammanhanget?

Medverkande: Carina Brorman (moderator), Peter Nou - VINNOVA, Christer Larsson - Malmö stad, Jens Henriksson – Sveriges Konsumenter, Markus Bylund, SICS Swedish ICT, Anton Gustafsson - Interactive Institute Swedish ICT, och Mikael von Otter – IT & Telecomföretagen.

När: 2 juli, 10-10.40
Var: Trädgården, Kinbergs plats 3
Arrangör: Swedish ICT

Ladda ner hela Swedish ICTs program i Almedalen

Date/time: 
Tuesday, July 2, 2013, 10:00 to 10:45
Location: 
Almedalen Visby
Sweden
SE