Rapport från en praktikant: Att jobba på RISE Interactive i Umeå

En praktikants rapport från RISE Interactive

Målet: Att göra praktik på RISE Interactive

Jag kom till Sverige för att flytta mitt perspektiv som tidigare varit viktat mot akademi. Jag ville uppleva hur det är att arbeta i “den riktiga världen”, men däremot letade jag inte efter en strikt kommersiell miljö, jag tror inte jag skulle trivas i en sådan.

Jag valde att göra min praktik på RISE Interactive (formerly called Interactive Institute) eftersom de är ett icke-vinstdrivande design- och forskningsorienterat institut som strävar efter att utforska gränserna med design, och specifikt den inverkan som design kan ha i det vardagliga livet. Institutet har flera olika enheter ute i landet, kallade forskningsstudior. Umeåstudion fokuserar på undersökande designforskning, demokratistärkande design och poetisk och lekfull interaktionsdesign, och det var är mitt val föll.

Förhoppningen var att få arbeta multidiciplinärt i en internationell miljö, något som definitivt slog in eftersom jag har fått arbeta med utvecklare, arkitekter, designers, forskare och affärspersoner från Sverige, Frankrike, Spanien, Venezuela, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Kanada och Österrike.

Projekten jag arbetat med

När jag anlände till Umeå blev det första projektet jag fick arbeta med SURE!, ett projekt med målet att medvetandegöra energianvändningen för boende i lägenhetskomplex. Jag blev engagerad i det fysiska förkroppsligandet av projektet, träbearbetning, 3d-modellering och utskrifter, laserskärning samt montering. Slutligen också installationen av det som hade blivit en gyllene raket utrustad med AR. Installationen placerade vi i förorten Husby i Stockholm.

Vidare fick jag arbeta med Cave Studio, Community SOS samt en mängd andra projekt. Projekten går att läsa mer om på tii.se.

Erfarenheter och insikter

Jag lärde mig en mängd nya färdigheter under min tid i Umeå. Bland annat fick jag lära mig att 3D-modellera i Maya, hantera 3D-utskrifter, skära med laser, men också få nytta av mina kunskaper i Illustrator och InDesign. Överlag har jag också lärt mig väldigt mycket om träbearbetning och prototypande. Jag har också lärt mig att sy, både för hand och med maskin, att brodera, arbeta med design av tyger samt programmering med HTML och Arduino.
Förutom alla nya färdigheter har jag också lärt mig mycket om att arbeta i ett stort team, hur det går till att arbeta i ett konsortium och hur design- och forskningsorganisationer arbetar vardagligen.

Slutligen så har jag lärt mig en hel del om mig själv. Att bo utomlands har varit en fantastisk erfarenhet och har lärt mig en hel del om yrkesmässiga vägval framöver i karriären.

Tillbakablicken

Umeå är en avsides och liten ort i norra Sverige. De människor som kommer hit och stannar kvar väldigt motiverade, de är verkligen här för att de vill det. Atmosfären här är väldigt produktiv, inspirerande och energirik.
Det finns för- och nackdelar med att bo i en mindre, avlägsen stad. Vissa uppskattar kanske en pulserande stadsmiljö mer, medan andra uppskattar lugnet som går att finna här. Min upplevelse härifrån är positiv, mycket på grund av alla de underbara och inspirerande människorna jag har fått träffa här.

- Thomas Latcham

http://www.thomaslatcham.com