ProjectV2Cyclist

Key Areas
Competence Areas at RISE ICT
V2Cyclist

Detta projekt ska utforska och demonstrera hur trådlös kommunikation i framtidens trafikmiljöer kan möjliggöra effektiv informationsöverföring mellan fordon och cyklister. Projektet ska bidra till säkrare interaktion mellan trafikanter i en framtida uppkopplad trafikmiljö, och fokuserar på cyklistens särskilda behov i en annars mycket bil- och lastbilsfokuserad utveckling.

En komplett hård- och mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och cyklist utvecklas parallellt med ett ljudbaserat användargränssnitt i cykelhjälm, som på ett intuitivt sätt ska förmedla vilken risk cyklisten står inför. De två delarna integreras i en prototyp bestående av hjälm, kommunikationsenheter och användargränssnitt vars användbarhet utvärderas.

Projektet genomförs med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Konsortiet består av POC Sports, RISE Acreo, Scania, Volvo Cars, Svensk Cykling samt RISE Interactive. Arbetet startade i oktober 2017 och förväntas pågår till sista december 2018. Den totala budgeten är drygt 3.1 MSEK.