ProjectUrban Explorer

Urban Explorer

In the Urban Explorer project, we combine the world highest quality 3D maps with leading edge hardware, add data sources straight from research and create prototypes using natural interfaces. Then, we place it right in front of the actual stakeholders for testing out it's worth in real scenarios.

Urban Explorer Table from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Modern cities are facing several major challenges that range from sustainable use of resources to threat management as well as infrastructure and services. In the Urban Explorer project, RISE Interactive (formerly called Interactive Institute) creates visualization tools with the city as the foundation. We do this in close collaboration with domain specific researchers, experts and stakeholders in order to create tools that makes a difference. If it doesn't, we learn something and try again. And again. As researchers, that's in our DNA.

What is Urban Explorer?

Urban Explorer is an applied research project focusing on the next step of map based communication. By creating prototypes together with experts in urban planning, energy design, sustainability and environments studies etc. we make sure our work stays current and relevant. We work fundamentally cross-disciplinary mainly targeting user experience, visual fidelity and connectivity. In addition to making sure the content is relevant we continuously push the borders of the technically feasible. We deploy on hardware built in our own lab, use visualization clusters and VR-technology not yet in the open market.

The project was born out of the need of visualization of extreme climate threats like rising water levels but we have since then turned our focus towards urban planning and civic dialogue. The most apparent result of our current work is the Urban Explorer Table.

Case Study: Urban Explorer Table

The Urban Planning office in the city of Norrköping wanted to further it's civic dialogue, making it easier to convey developments to the citizens of Norrköping. Urban planners have a plethora of powerful tools at their disposal but these are traditional GIS applications and usually not well suited for communicating with the general public. So, together, we started to explore and create the tools of the future. It was obvious that we wanted to work with rich data connected to a map. It was also obvious that we wanted interaction with groups of people.
The result is the Urban Explorer Table: A large multi touch surface where you can use simple and intuitive gestures to explore and evaluate various urban development projects in collaboration with your colleagues. The graphics are beautiful and lifelike, the interaction fluid and fast, the gestures natural. All in all, you touch your city. Get the grand scale overview where you can plan the city development while also be able to transition seamlessly down to view buildings and even enter individual apartments. Nothing comes between you and your city. So very simple. Immersive and direct.

Demonstration of Urban Explorer 1.0 as delivered to the city of Gothenburg

Urban Explorer Table from Visualiseringscenter C on Vimeo.

 

News

Pages

In media

Pages

Project description in Swedish

Med en verklighetstrogen 3D-modell av staden som grund skapar Urban Explorer ett sammanhang för att diskutera samhällsplanering, stadens utveckling och enskilda fastigheter. Genom att integrera CAD-modeller, GIS-material, bilder och filmer kan komplexa förhållanden bli tydliga och lätta att förstå.

OM PROJEKTET

I projektet Urban Explorer skapas och utforskas framtidens visualiseringsverktyg för arbete med stadsplanering. Projektet syftar till att inspirera aktörer som arbetar med stadsutveckling på olika nivåer och inom olika branscher – allt ifrån beslutsfattare och beställare som offentliga aktörer och fastighetsbolag till leverantörer som arkitekter och byggföretag. I Urban Explorer kan användarna i en och samma interaktiva och skalbara miljö presentera data av olika typ, exempelvis CAD-modeller, 3D-stadsmodeller, GIS-underlag, bilder, ritningar, filmer och så vidare. Möjligheten att visa olika sorters data samtidigt ger en helhetsbild som belyser området och frågeställningarna kring detta på ett effektivt och intuitivt sätt.

Immersiva Displaymiljöer (domteater)

 

Multi-touch bord

Urban Explorer bygger på en flexibel och skalbar programvaruplattform som fungerar lika bra i stora klusterbaserade miljöer som på mindre arbetsstationer. Visualiseringsmiljön anpassas efter användningsområdet; en stor grupp samarbetar bäst i en immersiv displaymiljö som domen på Visualiseringscenter C medan ett mindre team med fördel använder sig av ett multitouch visualiseringsbord. Plattformen ger möjlighet till stereoskopisk 3D och olika typer interaktionsverktyg.

Urban Explorer är tänkt för en mängd olika användningsområden inom stadsutvecklingsprocessen. Alltifrån nya former av samråd, beslutsstöd, kommunikation mot beslutsfattare till planering och säljstöd.

Urban Explorer är ett projekt på Visualiseringscenter C och drivs i samarbete mellan Norrköping Science Park, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings Kommun, Hyresbostäder i Norrköping AB under ledning av Interactive Institute C-Studio.

ETT TÄNKBART SCENARIO

Kommunen står inför en exploatering av ett område i stadens kärna. Det finns många tankar om marken och både boende i närområdet och fastighetsägare har starka åsikter om utvecklingen. I det här läget bjuds intressenterna in till stadens digitala biograf för en interaktiv presentation av projektet med hjälp av Urban Explorer. Presentatören visar direkt upp en verklighetsnära stereoskopisk 3D-modell av staden. Ingen behöver kunna "läsa kartor" utan förstår direkt hur husen hänger ihop och hur marken förhåller sig till omgivningen. I denna miljö lägger sedan presentatören in ett antal olika förslag på byggnation. Huskroppar och grönområden integreras direkt i stadsmiljön som agerar fond och sammanhangsskapare. Upplevelsen förstärks med hjälp av arkitekternas filmer och bilder. Skyltar och områdesmarkeringar underlättar förståelsen ytterligare. När publiken frågar något kan presentatören med hjälp av verktyget belysa frågan tydligt, kanske titta från en annan vinkel, jämföra två förslag och så vidare. På detta sätt kan Urban Explorer användas för en bättre dialog med allmänheten och för att underlätta kommunikationen vid t.ex. införsäljningar, samråd och beslutsmöten.

BILDER FRÅN PROGRAMVARAN

 

Bildserie 1. Detaljerat hus

Bilderna visar ett hyreshus under utveckling. Modellen ses i första bilden från fågelperspektiv där det är tydligt hur huskroppen relaterar till omgivande byggnation och terräng. I den andra bilden befinner vi oss inuti en av lägenheterna och får dels en bra uppfattning om lägenhetens planlösning men även vilken utsikt vi från fönstren. En potentiell hyresgäst kan på detta sätt tidigt i projektet få en mycket realistisk bild av slutresultatet.

Bildserie 2. Stadsplanering

Bilderna visar ett helt område med byggnation i olika faser. Från grova skisser med vita blockmodeller till mer detaljerande hus. Modellerna kommer från olika källor och genom att visas tillsammans går det att skapa sig en bra förståelse för helheten.

 

FILM

 

Urban Explorer Demo from Visualiseringscenter C on Vimeo.