ProjectUrban Vision

Key Areas
Urban Vision

”Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar? Urban vision är en utställning vid Visualiseringscenter C som bjuder besökarna på upptäcksresor i kartor och kvarter, infrastruktur ovan och under mark, i fotoströmmar från sociala medier och i skapande modellbygge.

Den stora stadsomvandling som infrastrukturprojektet Ostlänken utgör under närmaste tjugo åren samt den stora urbaniseringentrenden ligger till grund för uställningens tema. Urban Vision är framtagen med medel från den kommunala forskningsfonden i ett samarbete mellan Interactive Institute, Stadsbyggnadskontoret, Hyresbostäder och Visualiseringscenter.

– All samhällsplanering kräver en balans mellan att å ena sidan bejaka möjligheten att växa och utvecklas, men samtidigt vårda och förvalta det som är viktigt att ta med sig in i det nya Norrköping. Syftet med det här är att vi ska få hjälp av Norrköpingsborna att klara den här balansen, säger Stjernkvist

World sketcher - en sandlåda för stadsplanering

World Sketcher är en samling verktyg för att producera levande skisser i 3D, med samma snabbhet och lekfullhet som en penna och papper kan erbjuda. Lösningen är en sorts digital sandlåda. Pennen gör det möjligt att göra höjdskillnader i marken, ungefär som om det vore virtuell lera, medan övriga penslar tillåter användaren att måla gräs, asfalt och betong.

 

Här är några exempel på de alster som besökare av Urban Vision skapat med hjälp av worldsketcher.

  

Social Explorer - Sociala medier i 3D-karta

Så kallad geo-taggade information i kombination med 3D-stadsmodell är grundkonceptet för Social Explorer. Genom att följa hastaggen #inorrkoping på instagram kunde bilder visas i en 3-D stadsmodell. I utställningen Urban Vision kunde besökare och användare aktivt kommunicera idéer och tankar genom att använda hash-taggen #inorrkoping.

När man länkar samman sociala plattformar och geo-positionerade materialet från sociala medier, som användarna själva har valt att dela, kan planerare, arkitekter, byggherrar, grannar, turister utforska en plats baserat på ex. bilder som användare och besökare delar med sig. Genom att visa fotoströmmar, eller klicka på markörer, kan man nå viktiga insikter för att förstå hur en viss plats används och uppfattas.

Social Explorer kan också handla om att hitta andra som delar dina intressen för en plats, för ett café, en historisk plats, idrottsplats, eller kring en aktivitet. Vidareutveckling av social explorer skulle kunna leda till en plattform som synliggör trender, eller vad som händer i staden just nu, genom att se användares deldade material, blogginlägg, incheckningar, foton eller statusuppdateringar. Detta skulle kunna vara en värdefull tillgång för att utveckla stadens markandsföring och turism.

Läs mer på Visualiseringscenter C om utsällningen.