ProjectSörmlandsmodellen

Sörmlandsmodellen

Tillsammans med Regionförbundet Sörmland ska en interaktiv hemsida skapas där historisk data visualiserar de kommunspecifika sambandmodeller som regionen och dess politiker arbetar med. 

Användaren ska kunna se hur olika datakällor och parametrar påverkar varandra, och användaren kan själv välja vilket samband och datakälla som ska förändras. Hemsidan och visualiseringarna är inget planeringsverktyg utan ska enbart främja diskussioner och eftertänksamhet hos användaren. 

Det ska exempelvis vara möjligt att se hur en befolkningsökning påverkar antalet sysselsatta, ohälsa, bostadspriser och näringslivet inom någon av regionens kommuner; och detta på ett väldigt smidigt och lättbegripligt sätt.