ProjectRörelseutrymme på Campus

Rörelseutrymme på Campus

Innovationstävling för team av studenter från olika program och inriktningar
Information på Hälsa på Campus vid Umeå Universitet den 13/2
Start-datum sätts under våren 2018 för att gå i Mål den 12/9

I samband med Hälsa på Campus och tillsammans med Akademiska Hus, Idrottshögskolan Umeå Universitet lanserar Nord InC en innovationstävling.
Syftet är att öka användningen av området runt Universitetsdammen till fysisk aktivitet och återhämtning.

Med avstamp i dammen som ett verkligt case utforskar och bygger vi koncept som testas och presenteras för en jury och där vinnaren utses inför Hälsa på Campus hösten 2018.

Syftet är att öka möjligheterna att vistas ute vid damm-området under olika årstider, att vara fysiskt aktiv och att även finna utrymme för återhämning.
Vi inkluderar utvecklandet av digitala tjänster i detta syfte.

Dammen - Varför dammen?

Nedan följer några kommentarer inhämtade från studenter om hur de ser på dammen och området runt omkring:
- "Där är vi bara vid damm-plasket"
- "Fick utslag over hela kroppen efter badandet i dammen"
- "Det är jättefint men lite sunkigt"
- "Dammen och bäcken delar och används som riktningsmärke"
- Vi säger “på andra sidan bäcken”

Vill du vara med – anmäl dig eller ert team!

Deltar gör man genom att anmäla sig:

  • Individuellt (där vi sätter samman team med olika kompetenser)
  • I grupp (där medlemmarna bör komma från olika program)

Anmäl dig här

Vi kommer att se till att alla team har en bra blandning av kompetenser för att bygga starka team.
Även om ett vinnande team kommer att utses ger tävlandet alla deltagare möjlighet att synas och kommunicera sina idéer. Innovation under tävlingsform kombinerar utmaning med vinnarskalle och kreativitet!

VEM ÄGER IP-RÄTTIGHETERNA?
Alla som deltar har rätt till IP-rättigheterna (även kallat de immateriella rättigheterna) för de lösningar eller idéer som tas fram under tävlingen. Vi förbehåller oss dock rätten att få visa upp delar av resultatet i marknadsföringssyfte efter tävlingen. Vi som är arrangörer av tävlingen frånsäger oss allt ansvar kring eventuella dispyter om rättigheterna. Det är upp till varje deltagare att själva ta ansvar och ha koll på rättighetsfrågorna både innan och efter tävlingen.

Frågor och Funderingar:
helena.tobiasson [at] umu.se (Helena Tobiasson) (073-2703773)
fredrik.nilbrink [at] ri.se (Fredrik Nilbrink) (070-6952065)