ProjectNAVIMINE

Competence Areas at RISE ICT
NAVIMINE

Gruvmiljöer har ofta en installerad infrastruktur för att positionera fordon och andra objekt. Informationen görs tillgänglig genom visualiseringar som ger en överblicksbild av gruvans aktiviteter. Fordonsförare har dock dålig tillgång till förarstöd under jord. Systemet medför ineffektiva, otrygga och ibland säkerhetskritiska situationer vid samspel mellan fordon. Även navigering upplevs ofta som problematisk, särskilt för individer med begränsad kunskap om gruvans utformning.

Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur utvecklingen inom positioneringsteknik och trådlös kommunikation kan främja effektivitet, säkerhet och upplevd trygghet vid körning under jord. I projektet utformas designkoncept som testas med slutanvändare. Möjligheter och utmaningar som identifieras kommer utgöra ett underlag inför ett möjligt efterföljande FoU-projekt, där lösningar kan vidareutvecklas samt tekniska utmaningar hanteras.

Projektet genomförs inom Vinnovas program Processindustriell IT och Automation (PiiA). Konsortiet består av RISE Interactive, Boliden och ORYX Simulations. Mobilaris och ABB är intressenter.

 

Foto: Boliden Kylylahti