ProjectMusikjakten

Key Areas
Competence Areas at RISE ICT
Musikjakten

Vad är forskning? Hur forskar man? Och är det verkligen kul att forska?

Musikjakten är ett samarbete med Nobelmuseet, forskaren Palle Dahlstedt på Chalmers/GU samt högstadieelever och skolor runt om i Sverige. Projektet går ut på att låta ett stort antal elever "avla" fram musik med hjälp av principer från evolution, fast tillämpat på musik. Efter detta analyserar deltagarna ljuden som skapats och försöker hitta samband mellan dessa och demografiska data som samlats in. Skiljer det sig musiksmaken mellan storstad och mindre samhällen? Mellan södra Sverige och Norrland? Påverkar det musiksmaken om man själv aktivt spelar musik, eller om man bara lyssnar? Den här typen av frågor har eleverna själva fått fomulera och sen söka svar på. Resultatet kommer att presenteras i december 2016 i samband med Nobelprisutdelningen i Stockholm.

External homepage: 
http://www.nobelmuseum.se/sv/forskarhjalpen/musikjakten