Green viz lab

Picture above by Kalle Gustafsson.

Med rätt miljödata kan svenska kommuner hållbart stärka sin stadsplanering. Naturvårdsverket och RISE Interactive – tillsammans med RISE Acreo, OpenLab och Future Position X – har fått 2,7 miljoner kronor beviljat i Vinnovas utlysning Datadrivna labb 2017.  Labbet, med namnet Green Viz Lab, utvecklas inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Digitalt först – smartare miljöinformation. Labbets mål är att skapa lösningar för hur miljödata kan stärka kommuners beslutsunderlag kring samhällsbyggnad.

– Väl hanterad och rätt använd data bidrar till en bättre miljö genom att ge underlag för uppföljning, analys och beslut. Verksamheten är tänkt att resultera i lösningar som snabbare och effektivare visualiserar miljödata i beslutsunderlag för miljöhänsyn i den fysiska planprocessen, berättar Anna Otmalm, enhetschef på Miljöinformationsenheten vid Naturvårdsverket. 

RISE Interactive har lång erfarenhet av digitaliseringsprojekt, både ur tekniska och designmässiga aspekter.

– Vi tror mycket på ett samarbete och vi har bra förutsättningar att skapa möjligheter för offentlig verksamhet, näringsliv och samhälle att på ett enkelt och engagerande sätt ta del av miljödata för fortsatta och framtida samhällsbyggnadsprocesser, säger Annelise de Jong, projektledare på RISE Interactive.

Genom regeringsuppdraget leder Naturvårdsverket redan i samverkan med offentliga och privata aktörer arbetet med en digital verksamhetsutveckling för att tillgängliggöra digital information. Green Viz Lab syftar till att bli en naturlig del i denna verksamhet.

– Att få vara med och bygga upp Green Viz Lab är ett drömprojekt, avslutar Jonas Lindqvist från RISE Acreo. 

Deltar gör också det kreativa centret OpenLab och Future Position X, en klusterorganisation för geografisk informationsteknik som bidrar med viktiga perspektiv och kunnande. Projektet startar i september 2017 och pågår i knappt två år. Budgeten är på drygt fem miljoner SEK.

Läs mer om Smartare miljöinformation.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Denward, handläggare, Naturvårdsverket
marie.denward [at] naturvardsverket.se,  telefon 076-1151652

Annelise de Jong, projektledare, RISE Interactive
annelise.dejong [at] ri.se, telefon 073-0331880