Future Remote Control Demonstrator

Införandet av fjärrstyrning inom processindustrin kan medföra förbättringar av arbetsmiljö och säkerhet. Men ofta leder implementationen till att återkopplingen till operatören begränsas, vilket kan medföra försämringar vad gäller effektivitet och maskinslitage. Dessutom skapas helt nya typer av ergonomiska utmaningar i operatörsmiljön, vilken kan medföra nya typer av arbetsmiljöproblem. Kopplat till arbete med fjärrstyrning i gruvindustrin uppstår många idéer om nya tänkbara modaliteter och nya interaktionssätt. Hur kan t ex  gester eller röststyrning användas för att styra en maskin?

I Future Remote Control Demonstrator har RISE Interactive utforskat nya tekniker och interaktionsmodeller kopplat till röst- och geststyrning. 

Bland aktiviteterna har en demo tagits fram i Piteå, som visar hur man med hjälp av ett armband (Myo) kan styra en uppkopplad boll (Sphero) genom enkla projicerade banor.