ProjectDigitalisering och ledarskap i offentlig förvaltning

ContactCarl Heath
Competence Areas at RISE ICT
Digitalisering och ledarskap i offentlig förvaltning

Projekt i samverkan med GR (Göteborgsregionens Kommunalförbund) och Kungsbacka som avser utbilda Kungsbackas samtliga chefer i digitalisering och ledarskap i offentlig sektor, i samband med att chefer också genomför utbildningen Utvecklande Ledarskap. Projektet började 2016 och avslutas 2018.