Command

Projektet Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken (Command) kommer dra nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things (IoT) för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier med målet att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll. Projektet kommer att använda teknik från tre olika områden: konsument- och spelindustrin (t ex Hololens från Microsoft), datavetenskap (t ex Analytics för beslutsstöd), och ny kunskap och teknik inom kommunikationsvetenskap (t ex sociala medier).

Målet med forskning inom projektet är att reducera oplanerade driftstopp och genom direkt tillgång till information som behövs för operatörer och servicetekniker genom förbättrade kommunikationsmöjligheter. Vi kommer även undersöka hur ny användning av IKT kan förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö. Vidare kommer vi att utveckla en grund för beräkningar som visar möjlig ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll, där arbetet utförs av tekniker är en viktig komponent.

Grunden i projektkonsortiet är industriella partners (SSAB, Smurfit Kappa Kraftliner, Podcomp) som kommer att utforma tre olika fallstudier. RISE SICS Västerås och RISE Interactive Piteå fungerar som forskningspartners. Tetra Pak och Prevas ingår i projektet för referensdiskussioner. Aktiviteter för snabb och kontinuerlig spridning av projektresultat kommer möjliggöra ett brett nyttiggörande av projektresultat.

Projektet finansieras av Vinnova inom satsningen "Den smarta digital fabriken".