ProjectComfort Action Plan for Energy

Comfort Action Plan for Energy

Comfort Action Plan for Energy - Digital lösning för ett balanserat värmesystem i byggnader

Vårt sensorpaket CAPE är en forskningsprototyp som skapar en djupare förståelse för energianvändning och möjligheter till hållbar uppvärmning av byggnader. Sensordata kombineras med kvalitativ data som samlas in genom intervjuer med de boende för att ge insikter i termisk komfort relaterat till faktiskt temperatur. För att möjligöra ett test i projektet med bostadsägare som uteslutar risk med prototyper ska vi använda ett Heat control kit från vår projektpartner Manetos.  Informationen från sensorerna och kunskapen om byggnadernas balans blir något som kan användas av bostadsägare själv, liksom bostadsföreningar, för att ta beslut inom värmeförvaltning. Projektet finanisieras av Naturvårdsverket.