ProjectApp med Östergötlands sjukhusclowner

Key Areas
App med Östergötlands sjukhusclowner

Östergötlands sjukhusclowner arbetar i framförallt Linköping, Norrköping och Motala för att underlätta tillvaron för barn inlagda på sjukhus. På grund av begränsade resurser har de sex sjukhusclownerna svårt att vara närvarande hos barnen i den utsträckning de önskar. Önskan om att öka sin närvaro inspirerade till att skapa en tekniklösning som ger en ökad närvaro och deltagande, fast på disatans.

English summary further down.

Tillsammans med Östergötlands sjukhusclowner vill vi skapa en mobilapplikation som ska förlänga clownernas närvaro hos barnen i sjukhusmiljön; den ska underlätta barnens vardag och engagera till lek och glädje i väntan på exempelvis operation eller behandling. Genom Applikationen kan barnen och deras familjer roas av clownerna Boris, Sigrid, Bruno, Karl von Tratt, Rakel och Rosa även när de inte är på plats på sjukhuset. Lösningen ger även stöd för en mer kontinuerlig kontakt mellan barnen och clownerna.

C-Studion bistår i detta projekt med kunskap och expertis inom interaktionsdesign, visualisering och utveckling av applikationen, men även med projektledning och utformning av användartester. Östergötlands sjukhusclowner ansvarar för innehållet i applikationen, och då de är i kontakt med barnen kommer clownerna göra användartestningen möjlig. Region Östergötland bidrar till användartestningen, användandet av applikationen och spridningen till andra regioner i Sverige.

Applikationen ska innehålla information om sjukhusclownernas schema och deras verksamhet, någon form av kommunikation mellan barnen och clownerna, och åtminstone fyra spel. Då applikationen ska vara open source finns möjligheten att lösningen och dess koncept sprider sig.

Projektet är planerat att pågå från juni 2017, till och med maj 2018.

Work in progress: Low-fi skisser och prototyparbete för ett av spelen.

Östergötlands sjukhusclowner works actively to support hospitalized children in Linköping, Norrköping and Motala. With their work they provided a great value to the children and their parents during the hospital treatment processes. Due to the limited resources (only 6 clowns) they have difficulties to be present to extend it might be needed. Inspired from this challenge, and having into account the advances in the technologies for distance participation we are aiming to develop a tool that can be used as extended presence and playful engagement over distance for the hospital clowns toward the children waiting and undergoing treatment in the hospitals. For more information in English please contact the Project Manager.