Bakom linjen fotbollsplan

ProjectAgenda för framtidens sport och sportupplevelser

Competence Areas at RISE ICT
Agenda för framtidens sport och sportupplevelser

Sport är en global företeelse som förenar människor över nationsgränser. Ekosystemet kring sportutövande och sportupplevelser är mycket omfattande och har en enorm kommersiell potential. Det inkluderar bland annat utövare, samhället, tränare, utrustning, lokaler, åskådare, arenor och media, samt hur dessa samverkar och interagerar. I Sverige finns det i dag ett antal initiativ som på något sätt relaterar till att skapa innovationer, produkter och tjänster inom området sport. En nationell samordning saknas.

Syftet med agendaprojektet är att samla de aktörer som verkar inom sportens ekosystem och på ett gränsöverskridande sätt skapa förutsättningarna för en långsiktig satsning på sport och sportupplevelser som ett eget forsknings- utvecklings- och innovationsområde med målsättning att stärka Sveriges konkurrenskraft på en global marknad.

Vi vet att Sverige kan bli ett föregångsland inom sport och sportinnovationer där vi erbjuder spännande och engagerande sportupplevelser både för utövare och för åskådare. Vi vill kombinera vetenskap och teknikutveckling med entreprenörskap och sportförebilder för att skapa produkter och tjänster som kan inspirera till en mer aktiv vardag och som hjälper motionärer såväl som elit i att nå sina sportsliga mål (fler motionärer som tränar och fler svenska OS-medaljer). Vi vill skapa produkter och tjänster som gör att sporten blir mer tillgänglig för fler utövare, och mer interaktiv för åskådare och publik, både de som är fysiskt på plats och de som följer eventet i realtid eller repris i något digitalt medium.

Innovationer inom sportområdet kan leda till en mer aktiv livsstil vilket i sin tur kan bidra till att reducera globala folkhälsoproblem relaterade till för mycket stillasittande och brist på fysisk aktivitet.

Projektet har erhållit finansiering inom ramen för Vinnovas program Strategiska innovationsagendor, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Den slutliga innovationsagendan, Prestation, evenemang och folkhälsa - Innovationsagenda för framtidens sport, är en sammanslagning av de två beviljade agendorna "Innovationsagenda för idrott, motion och hälsa" (GIH) och "Agenda för framtidens sport och sportupplevelser" (Swedish ICT). Arbetet har letts av en gemensam ledningsgrupp från GIH och Swedish ICT. Agendans innehåll har tagits fram genom ett antal tematiska workshoppar med representanter från båda de ursprungliga agendornas partners och nätverk. Det har kompletterats med intervjuer, möten och genomgång av dokumentation. Texten har tagits fram iterativt, där samtliga medverkande aktörer och referenspersoner har haft möjlighet att påverka slutresultatet. Ca 90 personer från över 50 olika organisationer har varit involverade.

Resultatet av agendan är rekommenderade satsningar på:

 • En nationell oberoende samverkansplattform
 • Ökad digitalisering och förbättrad digital infrastruktur
 • Multidisciplinär kunskapsutveckling och riktat innovationsstöd
 • Internationell exponering i samband med evenemang. 

De övergripande effektmålen är att skapa nya teknikbaserade produkter och system som är konkurrenskraftiga nationellt och globalt, nya företag, nya arbetstillfällen, samt säkerställa att Sverige är en ledande nation för sportinnovation, specifikt inom prestation, evenemang och folkhälsa.

Följande aktörer har bidragit till och/eller stödjer agendans innehåll:

 • Acreo Swedish ICT AB
 • Beta Team Performance AB
 • Chalmers tekniska högskola – Sportteknologi
 • Cloudberry Communications AB
 • Elpex Sweden AB
 • Ericsson AB
 • Fiber Optic Valley AB
 • Friskis & Svettis Riks
 • Göteborgs universitet – Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
 • Gymnastik och idrottshögskolan (GIH)
 • Handelshögskolan i Stockholm – Center for Sports and Business
 • Högskolan Dalarna – Dala Sport Academy
 • IBM Svenska AB
 • Innovation Impact AB
 • Interactive Institute Swedish ICT AB
 • ISPO Scandinavia / Helping You Grow International Business AB
 • KTH Kungliga tekniska högskolan – KTH Innovation
 • Malmö högskola – Center for Internet of Things and People; Idrottsvetenskap (IDV)
 • Marknadstekniskt Center i Stockholm AB
 • Mittuniversitetet – ETOUR; Nationellt Vintersportcentrum (NVC); Sports Tech Research Centre
 • Performance by Health AB
 • Peak Innovation
 • POC Sweden AB
 • Qualisys AB
 • Riksidrottsförbundet (RF)
 • SICS Swedish ICT AB
 • SSPA Sweden AB
 • Sport Support Center Nordic AB
 • Stockholms landstings idrottsförbund
 • Stockholms universitet – Mobile Life Centre
 • Svenska Friidrottsförbundet/Finnkampen
 • Svenskt Sportforum
 • Uppsala universitet – Institutionen för informatik och media; Institutionen för informationsteknologi
 • Västerbottens idrottsförbund (VIF) – SportRegion Västerbotten
 • Västsvenska Idrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna Väst
 • WeMeMove AB