QSCO2

Hur kan klimatmålen gestaltas för att öka individens förståelse av den egna energianvändningen? I forskningsprojektet ville vi lyfta upp och undersöka hur ett individuellt koldioxidfotavtryck förhåller sig till 2020-målet och hur denna detaljerade data mappat till vardagsaktiviteter upplevs av individen.

Vi utforskade olika sätt att gestalta och porträttera ett individuellt högupplöst koldioxidfotavtryck. Vi positionerade ett antal deltagare i en framtid där allt man gör kan översättas till CO2e. Allt man äter, hur man bor, hur mycket vatten och el man använder och hur man reser. Studien är helt unik i sitt slag och genom videotracking kunde forskargruppen återkoppla det individuella CO2e avtrycket i realtid. Konceptet består av fyra delar som på olika sätt återkopplar och knyter an till individens koldioxidfotavtryck:

  • En bärbar CO2 puls,
  • En fysiskt spilltime artefakt,
  • En interaktiv spegel
  • En CO2e coach.

FINANSIÄR: Energimyndigheten.  Energi IT och Design programmet

QSCO2 background and presentation
External homepage: 
http://www.qsco2.se