Webfinanser: VINNOVA finansierar IT-tjänster för stöd och hjälp i vardagen

11 June, 2009 - 17:30

VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT-demonstratorer nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. Företagen ska genom forskning utveckla en så kallad IT-demonstrator som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. Korta FoU-projekt (6-24 månader) ska fånga upp nya idéer och behov som annars saknar resurser. VINNOVA går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt.

Totalt fem projekt finansieras av VINNOVA däribland projektet Språkskap i vilket Ergonomidesign AB i Bromma ska, tillsammans med Folkuniversitetet och Interactive Institute, skapa verktyg för nya lärandesituationer för språkinlärning utanför klassrummet. Kontakt: Olof Bendt (0733-61 12 72)

Läs hela artikeln här