Video from Seminar on Noise and Health

11 April, 2013 - 17:04

Johan Fagerlönn from Interactive Institute in Piteå was invited to present his doctoral thesis at the seminar “Buller och ohälsa” that was held December 17 in Stockholm. The seminar was organized by AFA Försäkring in cooperation with the research network ”Människan och Bullret” and ”Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap”. Johan's presentation is entitled "Design av varningsljud i syfte att öka trafiksäkerheten för fordon", and here is a video from the seminar: