V2Cyclist utvecklar framtidens cykelhjälm

8 December, 2017 - 13:26

Hur kan trådlös kommunikation och nya användargränssnitt möjliggöra effektiv informationsföring mellan fordon och cyklister? RISE Interactive i Piteå leder ett nytt spännande projekt som ska höja cyklistens status i trafiksystemet.

Det händer mycket inom området för trådlös kommunikation i framtida trafikmiljöer. En stor del av forskningen kretsar kring motorfordon och system som förmedlar till föraren vad som händer i omgivningen. Projektet V2Cyclist fokuserar däremot på cyklistens särskilda behov i en framtida uppkopplad trafikmiljö.
– Vi vill testa och demonstrera hur trafiksäkerheten kan höjas genom en säkrare interaktion mellan cyklister och trafikanter, säger Johan Fagerlönn, projektledare RISE Interactive.Projektet leds av RISE Interactive Piteå och genomförs med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Konsortiet består även av POC Sports, RISE Acreo, Scania, Volvo Cars och Svensk Cykling.

Målet är att ta fram en prototyp för en cykelhjälm med integrerade kommunikationsenheter och användargränssnitt. Parallellt med utvecklingen av en komplett hård- och mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och cyklister kommer RISE Interactive att ta fram ett ljudbaserat gränssnitt som på ett intuitivt sätt ska förmedla de risker som cyklisten står inför. Applikationen kan t.ex. handla om att ge information om andra fordon, väglaget eller hinder på vägen.

Tanken är att den färdiga prototypen ska vara väl utvecklad och leda till en färdig produkt som kan lanseras på marknaden i en nära framtid.
Johan Fagerlönn ser fram emot ett spännande samarbete.
– Det är ett konkret och spännande projekt med ett väldigt bra konsortium. Med fordonstillverkare som Volvo Cars och Scania och hög kompetens på tekniksidan har vi mycket goda förutsättningar att nå långt och göra något som kan bli riktigt häftigt.

V2Cyclist startade i oktober 2017 och kommer att pågå under hela 2018.