Urban Vision - ny utställning

12 February, 2015 - 17:19

Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar?
Stadsutveckling handlar om att ta hänsyn till allt det som är viktigt för oss, nu och i framtiden. Urban Vision är en utställning och en mötesplats kring statsutvecklingsfrågor som baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C.

Besökaren får bland annat ta del av Norrköpings största och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt – byggnationen av Ostlänken. Med hjälp av visualiseringsteknik kan besökarna utforska planerna för Norrköping, men också lära sig mer om stadsplanering. Urban Vision en plats där besökarna kan utbyta idéer om hur staden som vi alla är en del av, ska komma att se ut och fungera i framtiden.

Urban Vision, en ny utställning och mötesplats om framtidens Norrköping i Visualiseringscenter C. 

För mera info > Visualiseringscenter.se