Umeå Universitet: Tonsättarprojektet The Voice Harvester till Paris

23 April, 2013 - 09:33

Det interaktiva röstinspelningsinstrumentet som skapats av Interactive institute Umeå i samarbete med tonsättaren Anders Lind, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, har valts ut att visas vid 2013 års CHI (Computer-human-Interaction) konferens i Paris.

Konferensen är prestigefylld och internationellt ledande inom interaktionsdesign och samlar varje år ett stort antal tongivande forskare, ingenjörer och experter inom området från hela världen.
The Voice Harvester är det första av en serie interaktiva instrument som skapas för det experimentella musikprojektet Voices of Umeå, vilket drivs av Anders Lind vid institutionen för estetiska ämnen. Genom att interagera med instrumentet inbjuds användaren att på ett lekfullt sätt utforska sin röst och samtidigt medverka med sin röst i en musikalisk process som mynnar ut i tre konstnärliga verk inom ramen för projektet.

Läs hela artikeln: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/umea_universitet/pressrelease/view/tonsaettarprojektet-the-voice-harvester-till-paris-858280

Publicerat av Umeå Universitet: 2013-04-22 12:54