Teknik 360: Snyggare koll på elförbrukningen

10 March, 2009 - 10:53

Teknik 360, 2009-03-09

En klocka vars
syfte inte är att mäta tid utan visa elförbrukningen i hemmet. Det har
NCC tillsammans med Interactive Institute utvecklat. Idén är att den
mer visuella informationen ska hjälpa de boende att sänka sin
förbrukning.
Klockan ska visa hur mycket energi
som för tillfället förbrukas och väcka frågan om det är mer eller
mindre än vanligt och huruvida det är rimligt.

Klockan ska visas upp på Energitinget på Stockholmsmässan i Älvsjö den 11 till 12 mars.

Läs hela artikeln här.