Svenska Dagbladet: Brus blir bris om tanken är den rätta

19 August, 2011 - 14:41

Svenska Dagbladet, 18 augusti 2011.

"Ljudet av vågor och fågelkvitter får oss att återhämta oss snabbare efter stress, visar studier. Forskare försöker nu ta reda på om man kan använda naturljudens positiva effekt i hälsoförebyggande arbete och för att maskera trafikbuller. Och vår egen tolkning av ljudet är viktig: havsbrus blir störande om vi tror att det kommer från en motorled." 

Läs hela artiken här: Brus blir bris om tanken är den rätta