Svensk installation på den internationella konferensen Technarte

29 February, 2016 - 22:23

Installationen "Dansa med synapser" som utvecklats av Interactive Institute i ett samarbetsprojekt med Tekniska Museet och Visualiseringscenter C våren 2015 har tidigare rönt framgång genom att vara del i Tekniska Museets senaste utställning MegaMind. Nu har installationen fått ytterligare erkännande genom att också ha antagits till konferensen Technarte som arrangeras den 19 maj i Bilbao, Spanien.

Technarte är en årlig konferens som syftar till att sprida vikten av samarbetet mellan konst och teknik. Konferensen, som startades redan 2006, arrangeras under två dagar och dit kommer konstnärer, utvecklare och aktörer som intresserar sig i mötet mellan det mjuka abstrakta och det konkreta och högteknologiska. Totalt 13 stycken projekt visas upp på konferensen, och svenska “Dansa med synsapser” ett av dessa.

– Att bli antagen betyder att vi på Interactive Institute i två dagar får visa upp vårt projekt, och föra ut kunskapen om svensk interaktions- och visualiseringsdesign i världen säger Madeleine Kusoffsky som är interaktionsdesigner och som ska presentera installationen i Bilbao.

Madeleine Kusoffsky och Martin Törnros från Interactive Institute kommer dela scen med en mängd andra talare, bland annat från Frankrike, Spanien, Polen, Japan, USA, Storbritannien, Australien och Iran.

– Technarte är ett viktigt nätverk av internationella kontakter vilka alla arbetar med att tillämpa spännande lösningar mellan konst och teknik. Deltagandet med "Dansa med synapser" exemplifierar hur dessa två discipliner kan förpacka vetenskap och bli kommunikativt genom att erbjuda en upplevelse och starkare intryck än traditionella medier och kanaler säger Madeleine Kusoffsky.

– Jag tror att tillfället kommer vara väldigt berikande för oss genom att vi ser vad som händer där ute när det kommer till mötet mellan två världar. Kan vetenskap förmedlas genom konst? Genom att tillämpa intresseväckande och estetiska uttryck för att förpacka det vi vet genom vetenskapen så gör vi en ansats för att se hur de båda fälten kan dra nytta av varandra. Att uppleva vetenskap kan betyda mycket mer än att passivt lyssna till en presentation eller läsa en artikel. Det är detta som vi ser som det centrala mötet som installationen faciliterar avslutar Madeleine Kusoffsky.

Dansa med synapser har producerats inom ramen för ett samarbete mellan Visualiseringscenter C i Norrköping och Tekniska museet. Projektet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Sammanlagt har 12 personer främst med design och utvecklarkompetens från Interactive Institute Swedish ICT medverkat i arbetet från idé till implementering.

Foto: Jonathan Klittmark / Visualiseringscenter C