Stockholms Stad tecknar ramavtal med Interactive Institute

6 October, 2014 - 09:50

Stockholms Stad tecknar ramavtal med Interactive Institute inom området visualisering och interaktionsdesign. Det innebär ett formaliserat samarbete med Stadsbyggnadskontoret för leverans av tjänster inom Interactives Institutes expertisområden.
Stockholm växer snabbt, trycket är stort. Expansionsplanerna med byggandet av 140000 nya bostäder till år 2030 innebär en hel del förändringar för stadsliv, boende, besökare och för människor som arbetar i Stockholm. Digitala kommunikationsverktyg blir extra viktiga för att skapa förståelse om vad som pågår och hur den växande staden kommer att gestaltas. Möjligheterna med att levandegöra digitala flöden, kartmodeller och programplaner syftar till att öka medborgarnas förståelse och engagemang.

”Kraven i denna upphandling har varit mycket höga så vi är väldigt stolta över att kunna uppfylla dessa och givetvis också att vi har vunnit själva ramavtalet”. säger Christina Öhman, affärsutvecklare vid Interactive Institute.
Leverantören ska bland annat besitta bred kompetens inom multimedia och tillämpad IT och mera specifikt, beteendevetenskap, psykologi, konstnärlig metod och gestaltning. Koppling till verksamhet inom forskning och utveckling värderas högt av Stockholm Stad.

Elisabeth Argus, Stadsingenjör, menar att utmaningarna för staden är att planeringsmaterial och processer behöver nya interaktiva format för att få genomslag.  Arbetet med en dynamisk plattform har startat och behovet av att öka insikter om användare och beteende samt kunskaper om genomförande är centralt. 
"För att skapa intresse och förståelse för ett växande Stockholm, är visualisering en viktig del i dialogen med både Stockholmarna och besökare.Vi ser framemot att ha Interactive Institute med oss i de digitala kommunikationsprojekt vi arbetar med. Vi tycker att det är extra viktigt att samarbeta med en organisation som inte följer den digitala utvecklingen utan som är med och leder den." berättar hon.

Filip Wänström projektledare inom visualisering vid Interactive Institute i Norrköping är också mycket nöjd. ”-Vi har under många år specialiserat oss på visualiseringslösningar inom stadsplanering som skapar mening och väcker intresse. Det känns extra kul att samarbeta med Stockholm Stad som har en ambition att vara i världsklass” säger Filip.
Ramavtalet sträcker sig över en tidsperiod på minst 24 månader med möjlighet att kunna förlänga avtalet ytterligare 24 månader.

 

Stockholms Stad ska genomföra ett stadsövergripande kommunikations- och dialogprojekt som genom fysiska och digitala mötesplatser kommunicera hur Stockholm växer och på så sätt få en dialog med invånarna i staden om byggnadsfrågor. Staden har utformat en vision som kallas Vision 2030- Ett Stockholm i Världsklass och ska bereda väg för en huvudstad som kommer ha en miljon invånare 2023 om den fortsätter växa i samma takt som idag.  Visionen beskriver hur Stockholm ska utvecklas till en innovativ och växande stad som är mångsidig och upplevelserik, alltid med medborgarnas bästa i centrum.