Spel som sprider kunskap om energieffektivisering

14 March, 2017 - 09:40

2017 års World Sustainable Energy Days (WSED) attraherade över 700 experter och besökare från 59 länder världen över. RISE Interactive’s forskare och designer, Erik Einebrant, presenterade projektet TRIBE, ett spel för att utbilda beteenden mot ett mer energieffektivt samhälle. Projektet fångade många av besökarnas intresse och uppmärksamhet.

I över 20 år har experter från världen över samlats i Österrike för att ta del av Europas största årliga konferens inom hållbar energi. Eventet är ett viktigt inslag för att öka medvetenhet och sprida kunskap om förnybar energi och energieffektivitet. Inom ramen för energieffektivitet presenterades projektet TRIBE, som syftar till att, via upplevelsen av att spela ett socialt spel, öka människors medvetenhet kring energiförbrukning och utbilda beteenden mot ett energieffektivt samhälle. RISE Interactive har ansvarat för skapandet av simuleringsmotorn och speldesignen i projektet.

Från studier på existerande energisimuleringsverktyg har projektet byggt en hybridlösning mellan försimulerade värden och realtidssimulering, specifikt anpassat för spelkontext. Genom att använda verklig data från realtid kan man säkerställa att energiberäkningar i spelet är tillförlitliga och därmed ge direkt återkoppling till spelaren om hur olika beteenden och val påverkar energiförbrukningen. Utöver hybridmotorn, som spelet använder sig av, har projektet utgått från spelstudier, spelanalyser och designbegränsningar, såsom realtidsmonitorering av byggnader och sociala analyser, för att göra spelet så verklighetsbaserat som möjligt. Det är även modulärt byggt för att möjliggöra olika användningsområden och återanvändning.

Under dagarna på WSED var intresset stort och projektet innehöll information som var innovativt och nytt för många av besökarna. Flertalet stannade kvar efter att den officiella sessionen var över för att lyssna på diverse fördjupningar.


Presentation av TRIBE.

– Utmaningen vidare är att visa på att projektet är mer än endast ett spel för att kunna nå ut till en bred målgrupp. Utöver de platser som testats i spelet (kontor, akademiska miljöer och hyreshus) kan även utbildning och nöje ses som potentiella områden där spelet kan nyttjas och utvecklas, säger Erik Einebrant.

Han ser att TRIBE kan användas varhelst hållbarhet och energieffektivitet är relevant samt i publika miljöer för att sprida kunskap och bidra med kontextuell översikt och förståelse om energieffektivitet.

Ett av projektets ändamål 2017 är att mäta spelets effekt och påverkan hos användarna.
Är du intresserad av att provspela? Testa spelet, Tribe 2020, på Google Play.

 

Kontaktperson:
Erik Einebrant, erik.einebrant [at] ri.se eller +46 73 835 14 42

Övre foto WSED (från vänster): David Zambrana (CIRCE), Raquel Garcia (ACCIONA), Patrick Hart (University of Graz), Eduardo Cembrano (CIRCE) och Erik Einebrant (RISE Interactive).

 

En glimt av spelet TRIBE.