Smart Citizen Initiative

1 February, 2017 - 11:16

”När man pratar om smarta städer brukar det oftast handla om att ge tillgång till information och tjänster via IKT- och IoT-lösningar. Med Smart Citizen Initiative vill vi flytta fokus från bilden av den ideala smarta staden, driven av algoritmer och digitala interaktioner, till att stötta människors kreativitet och genialitet i vardagliga interaktioner.”

Citatet kommer från Brendon Clark, studioföreståndare på RISE Interactive i Stockholm, och det han beskriver är projektet Smart Citizen Initiative som studion driver på uppdrag av Uppsala kommun. Uppsala har ambitionen att bli ledande på medborgardialog, och tog hjälp av RISE Interactive för att förverkliga detta.

Smart Citizen Initiative erbjuder en plattform för dialog med medborgarna, i form av ett workshopkit som fungerar som ett stöd för medborgardriven utveckling av servicetjänster. Kitet, som man kallat Citizens in the center, stöttar dialog mellan intressenter med två olika infallsvinklar; dels medborgarna som interagerar med centrala Uppsala, dels där man sätter medborgarna i centrum för en process för tjänstedesign.

– Idén med Citizens in the center är att låta workshopdeltagarna sätta sig in i livet hos en medborgare i Uppsala och att stimulera diskussion kring vad som är smart och hur begreppet utvecklats över tid. Vi tittar på exempel på initiativ i och kring Uppsala, hur dessa är organiserade och vilka värderingar som driver dem. Sen försöker vi göra det hela konkret genom att låta deltagarna själva skapa olika framtidsscenarier, säger Brendon Clark.

Genom kompletterande intervjuer och iakttagelser kan Citizens in the center enkelt anpassas till nya situationer och scenarier, och tanken är att genomföra en workshop i samband med RISE innovationsdag ”Sustainable cities and Communities” den 16 maj tillsammans med institutets partners från offentlig verksamhet och industrin.

Smart Citizen Initiative är en del i ett tvåårigt ramavtal som RISE Interactive har med Uppsala kommun, där man har tagit rollen som Innovation research partner, och arbetar tillsammans med kommunens digitala strateger.

 

Läs mer om projektet här.

Kontakt:

Brendon Clark, Studio Director Stockholm

brendon.clark [at] tii.se

+46 70 460 48 11