Smart Citizen - dialogkit på utställning

30 January, 2018 - 11:41

Under den 18-30e oktober 2017 visades en sammanställning av det visuella material som skapats i projektet Smart Citizen Initiative,  en dialog plattform som syftar till att smarta medborgare i den smarta staden, i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos utställning RSD6, Relating Systems Thinking and Design 6. 

Smart Citizien Initiative är ett projekt baserat på ett samarbete mellan RISE Interactive Stockholm, Uppsala kommun där RISE har utvecklat en plattform för medborgardialog som syftar till att identifiera medborgardrivna initiativ i staden och gemensamt utveckla dem till service- och tjänsteerbjudanden.

RSD6 fokuserar på Systemic Design – ett designinitiativ som inkorporerar systemteori med så kallad Human-centered design (HCD).Årets tema för utställningen undersökte kontexter för blomstrande demokratiska samhällen genom att undersöka möjligheter för Systemic Design i:

  • Demokratiskt deltagande
  • Hållbara affärsinnovationer
  • Blomstrande samhällen
  • Design inom arkitektur, bosättningar och bebyggda miljöer

Läs mer om vårt deltagande och andra utställare på Systemic Designs hemsida